Výsledky chovu skotu - 2. pololetí 2014

 
Kód: 270135-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Anna Cábová
E-mail: anna.cabova@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Stavy skotu podle krajů Excel PDF
Tab. 2 Stavy krav podle krajů Excel PDF
Tab. 3 Stavy skotu podle krajů (porovnání s předchozím šetřením) Excel PDF
Tab. 4 Stavy krav podle krajů (porovnání s předchozím šetřením) Excel PDF
Tab. 5 Průměrné stavy krav podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 6 Průměrné stavy krav podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 7 Počet krmných dnů krav podle krajů Excel PDF
Tab. 8 Stavy skotu podle věkových kategorií k 31.12.2014 podle krajů Excel PDF
Tab. 8 Stavy skotu podle věkových kategorií k 31.12.2014 podle krajů – dokončení Excel PDF
Tab. 9 Stavy skotu podle věkových kategorií v ČR Excel PDF
Tab. 10 Výroba a prodej mléka, prodej jatečného skotu v České republice - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 11 Výroba a prodej mléka, výroba jatečného skotu v České republice - rok Excel PDF
Tab. 12 Výroba mléka podle krajů – 2. pololetí Excel PDF
Tab. 13 Výroba mléka podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 14 Průměrná denní dojivost podle krajů – 2. pololetí Excel PDF
Tab. 15 Průměrná denní dojivost podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 16 Průměrná dojivost podle krajů – 2. pololetí Excel PDF
Tab. 17 Průměrná dojivost podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 18 Počet narozených telat podle krajů – 2. pololetí Excel PDF
Tab. 19 Počet narozených telat podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 20 Počet narozených telat na 100 krav podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 21 Počet narozených telat na 100 krav podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 22 Počet uhynulých telat do 3 měsíců věku podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 23 Počet uhynulých telat do 3 měsíců věku podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 24 Úhyn telat v procentech z počtu narozených podle krajů Excel PDF
Tab. 25 Počet odchovaných telat podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 26 Počet odchovaných telat podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 27 Počet odchovaných telat na 100 krav podle krajů – 2. pololetí Excel PDF
Tab. 28 Počet odchovaných telat na 100 krav podle krajů – rok Excel PDF
Tab. 29 Prodej a tržnost mléka podle krajů Excel PDF
Tab. 30 Prodej jatečného skotu podle krajů – 2. pololetí Excel PDF
Tab. 31 Výroba jatečného skotu podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 32 Prodej jatečného skotu podle krajů – 2. pololetí meziroční srovnání Excel PDF
Tab. 33 Výroba jatečného skotu podle krajů - rok (meziroční srovnání) Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Stavy skotu a krav k 31. 12. 2014 podle krajů Excel
Graf 2 Výroba mléka a průměrná denní dojivost v 2. pololetí 2014 podle krajů Excel
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.02.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.