Výsledky chovu skotu - 1. pololetí 2013

 
Kód: e-2122-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Anna Cábová
E-mail: anna.cabova@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Tabulková část
Tab.  1 Stavy skotu podle krajů Excel PDF
Tab.  2 Stavy krav podle krajů Excel PDF
Tab.  3 Stavy skotu podle krajů (porovnání s předchozím šetřením) Excel PDF
Tab.  4 Stavy krav podle krajů (porovnání s předchozím šetřením) Excel PDF
Tab.  5 Průměrné stavy krav podle krajů - 1. pololetí Excel PDF
Tab.  7 Počet krmných dnů krav podle krajů Excel PDF
Tab.  8 Stavy skotu podle věkových kategorií k 30.6.2013 podle krajů Excel PDF
Tab.  8 Stavy skotu podle věkových kategorií k 30.6.2013 podle krajů – dokončení Excel PDF
Tab.  9 Stavy skotu podle věkových kategorií v ČR Excel PDF
Tab.10 Výroba a prodej mléka, prodej jatečného skotu v České republice - 1. pololetí Excel PDF
Tab.12 Výroba mléka podle krajů – 1. pololetí Excel PDF
Tab.14 Průměrná denní dojivost podle krajů – 1. pololetí Excel PDF
Tab.16 Průměrná dojivost podle krajů – 1. pololetí Excel PDF
Tab.18 Počet narozených telat podle krajů – 1. pololetí Excel PDF
Tab.20 Počet narozených telat na 100 krav podle krajů - 1. pololetí Excel PDF
Tab.22 Počet uhynulých telat do 3 měsíců věku podle krajů - 1. pololetí Excel PDF
Tab.24 Úhyn telat v procentech z počtu narozených podle krajů Excel PDF
Tab.25 Počet odchovaných telat podle krajů - 1. pololetí Excel PDF
Tab.27 Počet odchovaných telat na 100 krav podle krajů – 1. pololetí Excel PDF
Tab.29 Prodej a tržnost mléka podle krajů Excel PDF
Tab.30 Prodej jatečného skotu podle krajů – 1. pololetí Excel PDF
Tab.32 Prodej jatečného skotu podle krajů – 1. pololetí meziroční srovnání Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Stavy skotu a krav k 30. 6. 2013 podle krajů Excel
Graf 2 Výroba mléka a průměrná denní dojivost v 1. pololetí 2013 podle krajů Excel
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.08.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.