Chov skotu - 1. pololetí 2019

 
Kód: 270135-19
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Anna Cábová
E-mail: anna.cabova@czso.cz

Data jsou dostupná také ve Veřejné databázi ČSÚ
Chov skotu Odkaz [nové okno]
Všechna data publikace (0,3 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Tabulková část
Tab.  1 Stavy skotu podle krajů Excel PDF
Tab.  2 Stavy krav podle krajů Excel PDF
Tab.  3 Stavy skotu podle krajů (porovnání s předchozím šetřením) Excel PDF
Tab.  4 Stavy krav podle krajů (porovnání s předchozím šetřením) Excel PDF
Tab.  5 Průměrné stavy krav podle krajů - 1. pololetí Excel PDF
Tab.  7 Počet krmných dnů krav podle krajů Excel PDF
Tab.  8 Stavy skotu podle věkových kategorií k 30. 6. 2019 podle krajů Excel PDF
Tab.  8 Stavy skotu podle věkových kategorií k 30. 6. 2019 podle krajů – dokončení Excel PDF
Tab.  9 Stavy skotu podle věkových kategorií v ČR Excel PDF
Tab. 10 Výroba a prodej mléka, výroba jatečného skotu v České republice - 1. pololetí Excel PDF
Tab. 12 Výroba mléka podle krajů – 1. pololetí Excel PDF
Tab. 14 Průměrná denní dojivost podle krajů – 1. pololetí Excel PDF
Tab. 16 Průměrná dojivost podle krajů – 1. pololetí Excel PDF
Tab. 18 Počet narozených telat podle krajů – 1. pololetí Excel PDF
Tab. 20 Počet narozených telat na 100 krav podle krajů - 1. pololetí Excel PDF
Tab. 22 Počet uhynulých telat do 3 měsíců věku podle krajů - 1. pololetí Excel PDF
Tab. 24 Úhyn telat v procentech z počtu narozených podle krajů Excel PDF
Tab. 25 Počet odchovaných telat podle krajů - 1. pololetí Excel PDF
Tab. 27 Počet odchovaných telat na 100 krav podle krajů – 1. pololetí Excel PDF
Tab. 29 Prodej a tržnost mléka podle krajů Excel PDF
Tab. 30 Výroba jatečného skotu podle krajů – 1. pololetí Excel PDF
Tab. 32 Výroba jatečného skotu podle krajů – 1. pololetí meziroční srovnání Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Stavy skotu a krav k 30. 6. 2019 podle krajů Excel PDF
Graf 2 Výroba mléka a průměrná denní dojivost v 1. pololetí 2019 podle krajů Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.08.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.