Chov skotu - 2. pololetí 2019

 
Kód: 270135-19
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Anna Cábová
E-mail: anna.cabova@czso.cz

Všechna data publikace (0,5 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF


Data jsou dostupná také ve Veřejné databázi ČSÚ  
Chov skotu.

Sestava údajů poskytovaných Evropské komisi ve formě otevřených dat.

Tabulková část
Tab.  1 Stavy skotu podle krajů (meziroční srovnání) Excel PDF
Tab.  2 Stavy krav podle krajů (meziroční srovnání) Excel PDF
Tab.  3 Stavy skotu podle krajů (porovnání s předchozím šetřením) Excel PDF
Tab.  4 Stavy krav podle krajů (porovnání s předchozím šetřením) Excel PDF
Tab.  5 Průměrné stavy krav podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 6 Průměrné stavy krav podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 7 Počet krmných dnů krav podle krajů Excel PDF
Tab. 8 Stavy skotu podle věkových kategorií k 31.12.2019 podle krajů Excel PDF
Tab. 8 Stavy skotu podle věkových kategorií k 31.12. 2019 podle krajů - dokončení Excel PDF
Tab. 9 Stavy skotu podle věkových kategorií v ČR Excel PDF
Tab. 10 Výroba a prodej mléka, výroba jatečného skotu v České republice - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 11 Výroba a prodej mléka, výroba jatečného skotu v České republice - rok Excel PDF
Tab. 12 Výroba mléka podle krajů – 2. pololetí Excel PDF
Tab. 13 Výroba mléka podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 14 Průměrná denní dojivost podle krajů – 2. pololetí Excel PDF
Tab. 15 Průměrná denní dojivost podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 16 Průměrná dojivost podle krajů – 2. pololetí Excel PDF
Tab. 17 Průměrná dojivost podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 18 Počet narozených telat podle krajů – 2. pololetí Excel PDF
Tab. 19 Počet narozených telat podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 20 Počet narozených telat na 100 krav podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 21 Počet narozených telat na 100 krav podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 22 Počet uhynulých telat do 3 měsíců věku podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 23 Počet uhynulých telat do 3 měsíců věku podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 24 Úhyn telat v procentech z počtu narozených podle krajů Excel PDF
Tab. 25 Počet odchovaných telat podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 26 Počet odchovaných telat podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 27 Počet odchovaných telat na 100 krav podle krajů – 2. pololetí Excel PDF
Tab. 28 Počet odchovaných telat na 100 krav podle krajů – rok Excel PDF
Tab. 29 Prodej a tržnost mléka podle krajů Excel PDF
Tab. 30 Výroba jatečného skotu podle krajů – 2. pololetí Excel PDF
Tab. 31 Výroba jatečného skotu podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 32 Výroba jatečného skotu podle krajů – 2. pololetí (meziroční srovnání) Excel PDF
Tab. 33 Výroba jatečného skotu podle krajů - rok (meziroční srovnání) Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Stavy skotu a krav k 31. 12. 2019 podle krajů Excel PDF
Graf 2 Výroba mléka a průměrná denní dojivost v 2. pololetí 2019 podle krajů Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.02.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.