Výsledky chovu skotu - 1. pololetí 2010

 
Kód: w-2122-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Tabulková část
Tab.  1 Počty skotu podle krajů - porovnání se stavem ke konci 1. pololetí min. roku Excel PDF
Tab.  2 Počty krav podle krajů - porovnání se stavem ke konci 1. pololetí min. roku Excel PDF
Tab.  3 Počty skotu podle krajů - porovnání se stavem ke konci 2. pololetí 2009 Excel PDF
Tab.  4 Počty krav podle krajů - porovnání se stavem ke konci 2. pololetí 2009 Excel PDF
Tab.  5 Průměrné stavy krav podle krajů Excel PDF
Tab.  7 Počet krmných dnů krav podle krajů Excel PDF
Tab.  8 Stavy skotu podle věkových kategorií k 30.6.2010 podle krajů Excel PDF
Tab.  8 Stavy skotu podle věkových kategorií k 30.6.2010 podle krajů - dokončení Excel PDF
Tab.  9 Stavy skotu podle věkových kategorií v ČR Excel PDF
Tab.10 Výroba a nákup mléka, prodej jatečného skotu v ČR Excel PDF
Tab.12 Výroba mléka podle krajů Excel PDF
Tab.14 Průměrná denní dojivost podle krajů Excel PDF
Tab.16 Průměrná dojivost podle krajů Excel PDF
Tab.18 Počet narozených telat podle krajů Excel PDF
Tab.20 Počet narozených telat na 100 krav podle krajů Excel PDF
Tab.22 Úhyn telat do 3 měsíců od narození podle krajů Excel PDF
Tab.24 Úhyn telat v % z počtu narozených podle krajů Excel PDF
Tab.25 Počet odchovaných telat podle krajů Excel PDF
Tab.27 Počet odchovaných telat na 100 krav podle krajů Excel PDF
Tab.29 Prodej a tržnost mléka podle krajů Excel PDF
Tab.30 Prodej jatečného skotu, průměrná živá hmotnost podle krajů Excel PDF
Tab.32 Prodej jatečného skotu podle krajů Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Počty skotu a krav k 30. 6. 2010 podle krajů Excel
Graf 2 Výroba mléka a průměrná denní dojivost v 1. pololetí 2010 podle krajů Excel
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.08.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.