Výsledky chovu skotu - 2. pololetí 2011

 
Kód: e-2122-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Tabulková část
Tab.  1 Počty skotu podle krajů - porovnání se stavem ke konci 2. pololetí min. roku Excel PDF
Tab.  2 Počty krav podle krajů - porovnání se stavem ke konci 2. pololetí min. roku Excel PDF
Tab.  3 Počty skotu podle krajů - porovnání se stavem ke konci 1. pololetí 2011 Excel PDF
Tab.  4 Počty krav podle krajů - porovnání se stavem ke konci 1. pololetí 2011 Excel PDF
Tab.  5 Průměrné stavy krav podle krajů – 2. pololetí Excel PDF
Tab.  6 Průměrné stavy krav podle krajů – rok Excel PDF
Tab.  7 Počet krmných dnů krav podle krajů Excel PDF
Tab.  8 Stavy skotu podle věkových kategorií k 31.12.2011 podle krajů Excel PDF
Tab.  8 Stavy skotu podle věkových kategorií k 31.12.2011 podle krajů - dokončení Excel PDF
Tab.  9 Stavy skotu podle věkových kategorií v ČR Excel PDF
Tab.10 Výroba a prodej mléka, prodej jatečného skotu v ČR - 2. pololetí Excel PDF
Tab.11 Výroba a prodej mléka, prodej jatečného skotu v ČR - rok Excel PDF
Tab.12 Výroba mléka podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab.13 Výroba mléka podle krajů - rok Excel PDF
Tab.14 Průměrná denní dojivost podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab.15 Průměrná denní dojivost podle krajů - rok Excel PDF
Tab.16 Průměrná dojivost podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab.17 Průměrná dojivost podle krajů - rok Excel PDF
Tab.18 Počet narozených telat podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab.19 Počet narozených telat podle krajů - rok Excel PDF
Tab.20 Počet narozených telat na 100 krav podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab.21 Počet narozených telat na 100 krav podle krajů - rok Excel PDF
Tab.22 Úhyn telat do 3 měsíců od narození podle krajů – 2. pololetí Excel PDF
Tab.23 Úhyn telat do 3 měsíců od narození podle krajů - rok Excel PDF
Tab.24 Úhyn telat v % z počtu narozených podle krajů Excel PDF
Tab.25 Počet odchovaných telat podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab.26 Počet odchovaných telat podle krajů – rok Excel PDF
Tab.27 Počet odchovaných telat na 100 krav podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab.28 Počet odchovaných telat na 100 krav podle krajů - rok Excel PDF
Tab.29 Prodej a tržnost mléka podle krajů Excel PDF
Tab.30 Prodej jatečného skotu, průměrná živá hmotnost podle krajů -2. pololetí Excel PDF
Tab.31 Prodej jatečného skotu, průměrná živá hmotnost podle krajů - rok Excel PDF
Tab.32 Prodej jatečného skotu podle krajů Excel PDF
Tab.33 Prodej jatečného skotu podle krajů - rok Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Počty skotu a krav k 31. 12. 2011 podle krajů Excel
Graf 2 Výroba mléka a průměrná denní dojivost v roce 2011 podle krajů Excel

Další kontakt: Ing. Markéta Fiedlerová, Ph.D., e-mail: marketa.fiedlerova@czso.cz
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.02.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.