Spotřeba paliv a energie - 2014

 
Kód: 150142-15
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Alena Macúchová
E-mail: alena.macuchova@czso.cz

Úvod Word PDF
Tab. 1 Spotřeba vybraných paliv a elektrické energie podle činností v letech 2012 až 2014
černé uhlí, hnědé uhlí vč. lignitu Excel PDF
zemní plyn, elektrická energie Excel PDF
koks, hnědouhelné brikety Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.10.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.