Spotřeba paliv a energie - 2011

 
Kód: e-8101-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Alena Macúchová
E-mail: alena.macuchova@czso.cz

Úvod Word PDF
Tab. 1 Spotřeba vybraných paliv a elektrické energie podle činností v letech 2009 až 2011 (černé uhlí, hnědé uhlí vč. lignitu, benziny, nafta, zemní plyn, elektrická energie, koks, hnědouhelné brikety) Excel PDF
Tab. 2 Spotřeba vybraných paliv a energie v letech 2009 - 2011 podle sídla podniku Excel PDF
Tab. 3 Spotřeba vybraných paliv a energie v roce 2011 podle místa spotřeby Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 27.09.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.