Spotřeba paliv a energie - 2015

 
Kód: 150142-16
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Alena Macúchová
E-mail: alena.macuchova@czso.cz

Všechna data publikace (0,1 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Tab. 1 Spotřeba vybraných paliv a elektrické energie podle činností v letech 2013 až 2015
černé uhlí, hnědé uhlí vč. lignitu Excel PDF
zemní plyn, elektrická energie Excel PDF
koks, hnědouhelné brikety Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.10.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.