Spotřeba paliv a energie - 2007 - 2009

 
Kód: w-8101-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Alena Macúchová
E-mail: alena.macuchova@czso.cz

Úvod Word PDF
Tab. 1 Spotřeba vybraných paliv a elektrické energie podle činností v letech 2007 až 2009 Excel PDF
Tab. 2 Spotřeba vybraných paliv a energie v letech 2007 - 2009 podle sídla podniku Excel PDF
Tab. 3 Spotřeba vybraných paliv a energie v roce 2009 podle místa spotřeby Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.08.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.