Spotřeba paliv a energie - 2013

 
Kód: 150142-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Alena Macúchová
E-mail: alena.macuchova@czso.cz

Úvod Word PDF
Tab. 1 Spotřeba vybraných paliv a elektrické energie podle činností v letech 2011 až 2013
černé uhlí, hnědé uhlí vč. lignitu Excel PDF
benziny, nafta Excel PDF
zemní plyn, elektrická energie Excel PDF
koks, hnědouhelné brikety Excel PDF
Tab. 2 Spotřeba vybraných paliv a energie v letech 2011 - 2013 podle sídla podniku Excel PDF
Tab. 3 Spotřeba vybraných paliv a energie v roce 2013 podle místa spotřeby Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.09.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.