Spotřeba paliv a energie - 2019

 
Kód: 150142-20
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Daniel Redek
E-mail: daniel.redek@czso.cz

Všechna data publikace (0,1 MB) ZIP
Úvod Word PDF

Spotřeba vybraných paliv a elektrické energie podle činností v letech 2017 až 2019
- černé uhlí, hnědé uhlí vč. lignitu Excel PDF
- zemní plyn, elektrická energie Excel PDF
- koks, hnědouhelné brikety Excel PDF
- motorový benzin, motorová nafta Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 02.10.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.