Newsletter - 22/2019

 

31. května 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
27. 5. Statistika&My - květen 2019
Květnové číslo časopisu se věnuje především 15. výročí vstupu ČR do EU. Vstup Česka do Unie byl pro další vývoj ekonomiky klíčový. Odstranění obchodních bariér české ekonomice pomohlo. Posílat tablety do škol je jako nosit dříví do lesa. Pojišťovny hradí dvě třetiny výdajů na zdravotní péči. Česko je lyžařskou velmocí.
27. 5. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - duben 2019
Spotřebitelské ceny vzrostly v dubnu proti březnu o 0,1 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle doprava a v oddíle odívání a obuv. Meziroční růst spotřebitelských cen v dubnu zpomalil na 2,8 %, což bylo o 0,2 p. b. méně než v březnu.
27. 5.
Indexy cen průmyslových výrobců - duben 2019
Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně vzrostly o 0,7 %. Nejvíce se zvýšily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly vyšší o 2,5 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,6 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 3,5 %. Klesly pouze ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry o 0,2 % a v  odvětví dopravních prostředků o 0,1 %.
27. 5.
Struktura mezd zaměstnanců - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 5.
Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji - 2018
Podrobná věková struktura obyvatelstva kraje, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Vybrané údaje o pohybu obyvatelstva v uplynulém roce v kraji, okresech, SO ORP a městech.
30. 5.
Úmrtnostní tabulky za ČR, regiony soudržnosti a kraje – 2017–2018
Podrobné úmrtnostní tabulky podle pohlaví. S ohledem na vyloučení nahodilých výkyvů jsou úmrtnostní tabulky za regiony soudržnosti a kraje zpracovány za dvouleté období.

31. 5.
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za rok 2018
Průměrná délka trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti meziročně poklesla ze 42,6 dnů v roce 2017 na 41,7 dne v roce 2018
. Nemoc způsobila pracovní neschopnost o průměrné délce 40,1 dne, neschopnost pro pracovní úraz trvala 55,6 dne a z důvodu ostatních úrazů 54,7 dne. 
31. 5. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - duben 2019
Míra zaměstnanosti
15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v dubnu 74,7 % a oproti dubnu 2018 se snížila o 0,1 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 82,0 %, míra zaměstnanosti žen 67,2 %. 
31. 5. Tvorba a užití HDP - 1. čtvrtletí 2019
Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,6 % a meziročně o 2,6 %. Růst české ekonomiky byl podpořen především domácí poptávkou.
31. 5. Dokončené byty - 2018 - předběžná data
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 5.
Bytová výstavba - revize 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 5.
Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 5.
Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení – 2012–2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 5.
Lesnictví - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 5.
Výsledky účtu kultury - 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 5.
Stavy hospodářských zvířat - k 1. 4. 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 5.
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 5.
Ekonomické výsledky peněžních institucí (bankovních i nebankovních) – 2015–2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 5.
Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v krajích – 2011–2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 5.
Velikostní skupiny obcí – 2001–2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 5.
Hospodářská zvířata podle krajů – 2002–2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
3. 6. Vybrané finanční ukazatele (roční) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - 2017
3. 6. Vybrané finanční ukazatele (roční) v obchodě - 2017
3. 6. Vybrané roční ukazatele v odvětvích tržních služeb - 2017
4. 6. Tisková konference:
Statistika mezd
4. 6. Porážky hospodářských zvířat - duben 2019
4. 6. Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 1. čtvrtletí 2019
4. 6. Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2019
4. 6. Vývoj českého trhu práce - 1. čtvrtletí 2019
5. 6. Maloobchod - duben 2019
5. 6. Služby - měsíční indexy tržeb - duben 2019
5. 6. Indexy tržeb v maloobchodě - duben 2019
5. 6. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - duben 2019
5. 6. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - duben 2019
5. 6. Obyvatelstvo - roční ČŘ - 2018
6. 6. Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - duben 2019
6. 6. Průmysl - duben 2019
6. 6. Stavebnictví - duben 2019
6. 6. Průmysl - měsíční data - duben 2019
6. 6. Průmysl - čtvrtletní data - 1. čtvrtletí 2019 (revize)
6. 6. Index stavební produkce - duben 2019
6. 6. Stavební povolení - duben 2019
6. 6. Bytová výstavba - duben 2019
6. 6. Zahraniční obchod - duben 2019
6. 6. Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - duben 2019
6. 6. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - duben 2019
6. 6. Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - duben 2019
6. 6. Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2019 (revize)
6. 6. Stavební práce "S" - předběžná data 2018
6. 6. Průmysl - roční data - 2018 (revize 2)
6. 6. Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 1. čtvrtletí 2019
6. 6. Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2019 (revize 1)
6. 6. Stavební povolení - duben 2019
6. 6. Index stavební produkce - duben 2019
6. 6. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - duben 2019
7. 6. Návštěvnost v hotelech - duben 2019

Informace ze světa:
27. 5. Statistics Netherlands: Dívky jsou na sociálních sítích aktivnější než chlapci
29. 5. Destatis:
Německo udělilo v loňském roce stejný počet občanství jako v roce 2017
30. 5. Eurostat:
Na rakovinu plic připadá pětina z celkového počtu úmrtí na rakovinu

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10