Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v krajích

 

Kód: 110080-23
Název produktu: Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v krajích
Anotace: Datová sada obsahuje časovou řadu průměrných měsíčních mezd a mediánu mezd v krajích České republiky od roku 2011 včetně údajů podle pohlaví.
Klíčová slova: Mzda, průměrná mzda, medián mezd, hrubá měsíční mzda.
Periodicita: Roční
Územní členění: Česká republika, Kraj
Kontakt: martin.cerny@czso.cz
Typ produktu: Otevřená data, časová řada
Verze: Česká
Rok: 2011-2022
Datum vydání 23.05.2023

 

  • Dokumentace datové sady
    23.05.2022 (kód: 110080-22)
  • Schéma datového souboru
    23.05.2023 (kód: 110080-23)
  • Data
    23.05.2023 (kód: 110080-23)