Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v krajích

 

Kód: 110080-22
Název produktu: Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v krajích
Anotace: Datová sada obsahuje časovou řadu průměrných měsíčních mezd a mediánu mezd v krajích České republiky od roku 2011 včetně údajů podle pohlaví.
Klíčová slova: Mzda, průměrná mzda, medián mezd, hrubá měsíční mzda.
Periodicita: Roční
Územní členění: Česká republika, Kraj
Kontakt: martin.cerny@czso.cz
Typ produktu: Otevřená data, časová řada
Verze: Česká
Rok: 2011-2021
Datum vydání 23.05.2022

 

 • Dokumentace datové sady
  31.05.2019 (kód: 110080-19)
 • Schéma datového souboru
  23.05.2022 (kód: 110080-22)
 • Data
  Mimořádná aktualizace 23.05.2022 (oprava dat).
  23.05.2022 (kód: 110080-22)