Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení

 

Kód: 020050-18
Název produktu: Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
Anotace: Datová sada obsahuje časovou řadu statistických údajů o počtech turistů a přenocování turistů v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice od roku 2012, a to i v členění za rezidenty a nerezidenty (zahraniční hosty). Údaje jsou agregovány za celou Českou republiku, za kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) a hlavního města Prahy, za turistické oblasti, turistické regiony.
Klíčová slova: Cestovní ruch, turistický ruch, návštěvnost ubytovacích zařízení, počet hostů, počet turistů, počet přenocování
Periodicita: Roční
Územní členění: Česká republika, kraje, okresy, obce s rozšířenou působností, turistické oblasti, turistické regiony, správní obvody Prahy
Kontakt: eduard.durnik@czso.cz
Odkaz na dokumentaci datové sady:

https://www.czso.cz/documents/62353418/74150628/020050-17dds.docx

https://www.czso.cz/documents/62353418/74150628/020050-17dds.pdf

https://www.czso.cz/documents/62353418/74150628/020050-17dds.htm

Typ produktu: Otevřená data, časová řada
Verze: Česká
Rok: 2012-2017
Datum vydání 31.05.2018

 

  • Dokumentace datové sady
    29.06.2017 (kód: 020050-17)
  • Schéma datového souboru
    31.05.2019 (kód: 020050-19)
  • Data
    31.05.2019 (kód: 020050-19)