Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení

 

Kód: 020050-22
Název produktu: Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
Anotace: Datová sada obsahuje časovou řadu statistických údajů o počtech turistů a přenocování turistů v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice od roku 2012, a to i v členění za rezidenty a nerezidenty (zahraniční hosty). Údaje jsou agregovány za celou Českou republiku, za kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) a hlavního města Prahy, za turistické oblasti, turistické regiony, jednotlivé obce, městské obvody (části) statutárních měst a organizace destinačního managementu DMO.
Klíčová slova: Cestovní ruch, turistický ruch, návštěvnost ubytovacích zařízení, počet hostů, počet turistů, počet přenocování
Periodicita: Roční
Územní členění: Česko, Kraj, Městská část, Obec, Okres, ORP, SPR OB Praha
Kontakt: martin.cerny@czso.cz
Typ produktu: Otevřená data, časová řada
Verze: Česká
Rok: 2012-2021
Datum vydání 16.05.2022, 03.01.2023

 

  • Dokumentace datové sady
    03.01.2023 (kód: 020050-22)
  • Schéma datového souboru
    03.01.2023 (kód: 020050-22)
  • Data
    03.01.2023 (kód: 020050-22)