Newsletter - 20/2017

 

19. května 2017

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
15. 5. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 1. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 5.
Předběžný odhad HDP - 1. čtvrtletí 2017
Podle předběžného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí mezičtvrtletně o 1,3 % a meziročně o 2,9 %.
17. 5.
Česká republika od roku 1989 v číslech - 2016
Dlouhodobé časové řady vývoje vybraných ukazatelů ve 14 odvětvích. Doplněno animovanými grafy.
18. 5.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - duben 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 5.
Indexy cen vývozu a dovozu - březen 2017
V březnu 2017 se vývozní ceny meziměsíčně nezměnily, dovozní ceny se snížily o 0,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,2 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 2,6 %, dovozní ceny o 5,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 97,4 %.
18. 5.
Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 1. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 5.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - březen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 5.
Indexy cen výrobců - duben 2017
Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 1,9 %, průmyslových výrobců o 0,3 %, stavebních prací o 0,1 % a tržních služeb o 0,6 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 8,6 %, průmyslových výrobců o 3,2 %, stavebních prací o 1,4 % a tržních služeb o 1,1 %.
18. 5.
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 1. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 5.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - duben 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 5.
Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2005=100) - 1. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 5.
Indexy cen zemědělských výrobců - duben 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 5.
Zahraniční obchod se Spojeným královstvím - 2017
Velká Británie je jedním z největších obchodních partnerů Česka. Vloni dosáhl obrat tuzemského zahraničního obchodu se Spojeným královstvím 300 miliard korun. To je více než dvojnásobek ve srovnání s rokem 2005.

18. 5.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - duben 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
19. 5.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - květen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
19. 5.
Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji - 2016
31. prosinci 2016 žilo na území Jihomoravského kraje 1 178 812 obyvatel, proti konci roku 2015 se počet obyvatel zvýšil o 3 789 osob. Vyšší měrou se na přírůstku počtu obyvatel podílelo stěhování (do kraje se přistěhovalo o 2 334 osob více, než se z kraje vystěhovalo. Přirozený přírůstek obyvatel byl nižší - narodilo se o 1 455 osob více, než v kraji zemřelo.

Připravujeme:
24. 5 Sezónně očištěná salda indikátorů důvěry - květen 2017
24. 5. Konjunkturální průzkum - květen 2017
25. 5. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - duben 2017
25. 5. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - březen 2017
25. 5. Indexy cen průmyslových výrobců - duben 2017

Informace ze světa:
15. 5. Eurostat: Nejdražší plyn mají domácnosti ve Švédsku, nejdražší elektřina je v Dánsku
16. 5. WHO: Ročně na světě zemře 1,2 mil. dospívajících. Nejvíce při dopravních nehodách
17. 5. Eurostat: V EU je nejvíce sebevražd na 100 tis. obyvatel v Litvě, nejméně v Řecku a na Kypru

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10


.