Scanner data

 

Scanner data jsou mezinárodně vžitým výrazem pro údaje z pokladních systémů vybraných obchodních řetězců. Jedná se o údaje o tržbách a fyzickém množství prodaného zboží na detailní úrovni kódu EAN. Scanner data slouží výhradně pro statistické účely v oblasti cenové statistiky, statistiky obchodu či národního účetnictví.