Komentář ČSÚ ke spotřebitelským cenám energií

 

Český statistický úřad vytváří statistiku v souladu s Kodexem evropské statistiky. Každá statistika je vytvářena v souladu s platnou metodikou, v tomto případě Metodickým manuálem HICP.

ČSÚ je zcela transparentní, a proto zároveň s Rychlou informací o indexu spotřebitelských cen za říjen publikoval metodickou poznámku, která vysvětluje dopad vládních opatření v oblasti energetiky na index spotřebitelských cen.

Index spotřebitelských cen popisuje vývoj cen, které domácnosti skutečně platí za daný produkt v daném měsíci bez ohledu na platby jiných subjektů za tyto produkty. V říjnu 2022 byla cena elektrické energie pro domácnosti nižší, neboť domácnosti za elektrickou energii zaplatí méně v důsledku odpuštění POZE a zavedení energetického úsporného tarifu. Zcela analogicky tak bylo zachyceno i odpuštění DPH na energie v roce 2021.

Vzhledem k mezinárodně platné metodice jsou energetická opatření reflektována ve statistice konzistentně ve všech státech EU.