Demografická příručka - 2013

 
Kód: 130055-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Klára Tomková
E-mail: klara.tomkova@czso.cz

Metodické poznámky Word PDF

1. Území a obyvatelstvo
1-1 Rozloha území, počet obyvatel, hustota zalidnění a počet obcí podle krajů a okresů k 1. 1. 2013 Excel PDF
1-2 Obyvatelstvo na území České republiky od 5.–6. století Excel PDF
1-3 Přirozený pohyb obyvatelstva na historickém území Čech, Moravy a Slezska v letech 1785–1918 Excel PDF
1-4 Přirozený pohyb obyvatelstva na území České republiky v letech 1870–1918 Excel PDF
1-5a Přirozený pohyb obyvatelstva na území České republiky v letech 1919–2013 Excel PDF
1-5b Přirozený pohyb obyvatelstva na území České republiky v letech 1919–2013 (relativní údaje) Excel PDF
1-6 Obyvatelstvo podle velikostních skupin obcí v letech 1960–2013 (stav k 1. 7.) Excel PDF
1-7 Střední stavy obyvatelstva v letech 1920–2013 (stav k 1. 7.) Excel PDF
1-8 Koncové stavy obyvatelstva v letech 1920–2013 (stav k 31. 12.) Excel PDF
1-9 Obyvatelstvo podle hlavních věkových skupin v letech 1920–2013 (stav k 1. 7.) Excel PDF
1-10 Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin v letech 1920–2013 (stav k 1. 7.) Excel PDF
1-11 Ženy ve věku 15–49 let podle jednotek věku v letech 1920–2013 (stav k 1. 7.) Excel PDF
1-12 Obyvatelstvo podle výsledků sčítání lidu v letech 1869–2011 Excel PDF
1-13 Počet obcí a obyvatel v jednotlivých velikostních skupinách obcí podle výsledků sčítání lidu v letech 1921–2011 Excel PDF
1-14 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle výsledků sčítání lidu v letech 1921–2011 Excel PDF
1-15 Nejvyšší ukončené vzdělání obyvatel starších 15 let podle výsledků sčítání lidu v letech 1950–2011 Excel PDF
1-16 Obyvatelstvo podle národnosti podle výsledků sčítání lidu v letech 1921–2011 Excel PDF
1-17 Obyvatelstvo podle národnosti a mateřského jazyka podle výsledků sčítání lidu v letech 1970, 1991, 2001 a 2011 Excel PDF
1-18 Obyvatelstvo podle náboženské víry a pohlaví podle výsledků sčítání lidu v letech 1921, 1930, 1950, 1991, 2001 a 2011 Excel PDF
1-19 Obyvatelstvo podle roku narození podle výsledků sčítání lidu v letech 1950–2011 Excel PDF

2. Domy a byty
2-1 Domovní a bytový fond podle výsledků sčítání lidu v letech 1950–2011 Excel PDF
2-2 Obydlené domy a byty podle druhu budovy podle výsledků sčítání lidu v letech 1961–2011 Excel PDF
2-3 Struktura obydlených bytů podle kategorií podle výsledků sčítání lidu v letech 1961–2011 Excel PDF
2-4 Vybavení obydlených bytů podle výsledků sčítání lidu 1961–2011 Excel PDF

3. Rodiny a domácnosti
3-1 Domácnosti podle výsledků sčítání lidu v letech 1961–2011 (v tisících) Excel PDF
3-2a Hospodařící domácnosti podle počtu členů podle výsledků sčítání lidu v letech 1930–2011 Excel PDF
3-2b Hospodařící domácnosti podle počtu členů podle výsledků sčítání lidu v letech 1930–2011 (%) Excel PDF
3-3a Rodinné domácnosti podle počtu dětí podle výsledků sčítání lidu 1961–2011 Excel PDF
3-3b Rodinné domácnosti podle počtu dětí podle výsledků sčítání lidu 1961–2011 (%) Excel PDF
3-4a Rodinný stav obyvatel starších 15 let podle výsledků sčítání lidu v letech 1921–2011 Excel PDF
3-4b Rodinný stav obyvatel starších 15 let podle výsledků sčítání lidu v letech 1921–2011 (%) Excel PDF
3-5 Vdané ženy podle pětiletých věkových skupin ve výsledcích sčítání lidu v letech 1930–2011 Excel PDF
3-6a Vdané ženy podle počtu živě narozených dětí z nynějšího manželství podle výsledků sčítání lidu v letech 1930–2011 Excel PDF
3-6b Vdané ženy podle počtu živě narozených dětí z nynějšího manželství podle výsledků sčítání lidu v letech 1930–2011 (%) Excel PDF
3-7 Vdané ženy ve věku 15–49 let podle pětiletých věkových skupin a podle počtu živě narozených dětí z nynějšího manželství podle výsledků sčítání lidu v letech 1950–2011 (%) Excel PDF
3-8 Vdané ženy ve věku 15–49 let podle pětiletých věkových skupin v letech 1950–2013 (stav k 31. 12.) Excel PDF
3-9 Nevdané ženy ve věku 15–49 let podle pětiletých věkových skupin v letech 1950–2013 (stav k 31. 12.) Excel PDF

4. Sňatky
4-1 Sňatky podle věku ženicha v letech 1950–2013 Excel PDF
4-2 Sňatky podle věku nevěsty v letech 1950–2013 Excel PDF
4-3 Sňatky podle věku svobodného ženicha v letech 1950–2013 Excel PDF
4-4 Sňatky podle věku svobodné nevěsty v letech 1950–2013 Excel PDF
4-5 Sňatky a bilance manželství v letech 1920–2013 Excel PDF
4-6 Míry sňatečnosti podle věku ženicha v letech 1950–2013 Excel PDF
4-7 Míry sňatečnosti podle věku nevěsty v letech 1950–2013 Excel PDF
4-8 Míry sňatečnosti nevdaných žen ve věku 15–49 let v letech 1950–2013 Excel PDF
4-9a Sňatky podle rodinného stavu ženicha a nevěsty v letech 1950–2013 Excel PDF
4-9b Sňatky podle rodinného stavu ženicha a nevěsty v letech 1950–2013 (%) Excel PDF
4-10 Sňatky podle vzdělání snoubenců v letech 1976–2013 Excel PDF
4-11 Sňatky podle kalendářních měsíců v letech 1950–2013 Excel PDF

5. Rozvody
5-1 Rozvody podle věku muže v letech 1950–2013 Excel PDF
5-2 Rozvody podle věku ženy v letech 1950–2013 Excel PDF
5-3 Rozvody podle délky trvání manželství v letech 1950–2013 Excel PDF
5-4 Míry rozvodovosti podle délky trvání manželství v letech 1950–2013 Excel PDF
5-5 Rozvody podle vzdělání manželů v letech 1976–2013 Excel PDF
5-6 Rozvody podle počtu nezletilých dětí z rozvedených manželství v letech 1957–2013 Excel PDF
5-7 Rozvody podle příčiny rozvratu manželství v letech 1960–2013 Excel PDF

6. Narození
6-1a Narození podle vitality, pohlaví a legitimity v letech 1950–2013 Excel PDF
6-1b Základní údaje o narozených a ukazatele porodnosti v letech 1950–2013 (relativní údaje) Excel PDF
6-2 Narození v manželství podle věku otce v letech 1980–2013 Excel PDF
6-3 Živě narozené děti podle věku matky při porodu v letech 1950–2013 Excel PDF
6-4 Živě narozené děti podle vzdělání matky v letech 1976–2013 Excel PDF
6-5 Živě narozené děti v manželství podle pořadí v letech 1950–2013 Excel PDF
6-6 Živě narozené děti mimo manželství podle pořadí v letech 1950–2013 Excel PDF
6-7 Živě narozené děti podle pořadí v letech 1950–2013 Excel PDF
6-8 Živě narozené děti podle kalendářních měsíců v letech 1950–2013 Excel PDF
6-9 Míry plodnosti žen podle věku v letech 1950–2013 Excel PDF
6-10 Reprodukční míry v letech 1920–2013 Excel PDF
6-11 Ukončená těhotenství podle věku ženy v letech 1958–2013 Excel PDF
6-12 Míry ukončených těhotenství v letech 1958–2013 Excel PDF
6-13a Živě narození podle porodní hmotnosti v letech 1980–2013 Excel PDF
6-13b Živě narození podle porodní hmotnosti v letech 1980–2013 (%) Excel PDF
6-14 Porody vícerčat v letech 1950–2013 Excel PDF
6-15 Průměrný věk žen při narození dítěte v letech 1950–2013 Excel PDF

7. Potraty
7-1 Základní údaje o potratech a ukazatele potratovosti v letech 1953–2013 Excel PDF
7-2 Potraty podle věku ženy v letech 1958–2013 Excel PDF
7-3 Potraty podle rodinného stavu ženy v letech 1960–2013 Excel PDF
7-4 Míry potratovosti podle věku ženy v letech 1958–2013 Excel PDF
7-5 Míry indukované potratovosti podle věku ženy v letech 1958–2013 Excel PDF
7-6 Míry samovolné potratovosti podle věku ženy v letech 1958–2013 Excel PDF
7-7 Umělá přerušení těhotenství podle věku ženy v poměru k počtu narozených dětí v letech 1960–2013 Excel PDF
7-8 Umělá přerušení těhotenství podle rodinného stavu ženy v letech 1960–2013 Excel PDF

8. Zemřelí
8-1 Zemřelí podle pohlaví a věku v letech 1930–2013 Excel PDF
8-2 Míry úmrtnosti podle pohlaví a věku v letech 1930–2013 Excel PDF
8-3 Podíl zemřelých ve věku nad určitou věkovou hranici v letech 1930–2013 Excel PDF
8-4a Zemřelí podle tříd příčin smrti v letech 1970–1993 (9. revize Mezinárodní klasifikace nemocí) Excel PDF
8-4b Zemřelí podle tříd příčin smrti v letech 1994–2013 (10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí) Excel PDF
8-5a Míry úmrtnosti podle tříd příčin smrti v letech 1970–1993 (9. revize Mezinárodní klasifikace nemocí) Excel PDF
8-5b Míry úmrtnosti podle tříd příčin smrti v letech 1994–2013 (10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí) Excel PDF
8-6 Naděje dožití (střední délka života) v letech 1920–2013 Excel PDF
8-7 Zemřelí podle kalendářních měsíců v letech 1950–2013 Excel PDF
8-8a Sebevraždy podle pohlaví a věku v letech 1945–2013 Excel PDF
8-8b Sebevraždy podle pohlaví a věku v letech 1945–2013 (%) Excel PDF
8-9 Zemřelí kojenci a kojenecká úmrtnost v letech 1950–2013 Excel PDF

9. Migrace a přírůstky obyvatel
9-1 Vnitřní stěhování podle typu stěhování v letech 1960–2013 Excel PDF
9-2 Celkový přírůstek obyvatelstva podle krajů a okresů v letech 1990–2013 Excel PDF
9-3 Přirozený přírůstek obyvatelstva podle krajů a okresů v letech 1990–2013 Excel PDF
9-4 Migrační přírůstek obyvatelstva podle krajů a okresů v letech 1990–2013 Excel PDF
9-5 Zahraniční stěhování v letech 1950–2013 Excel PDF

10. Regionální přehledy
10-1 Obyvatelstvo podle krajů a okresů podle výsledků sčítání lidu v letech 1890–2011 (přepočteno na územní stav k 26. 3. 2011) Excel PDF
10-2 Základní ukazatele věkové struktury obyvatelstva podle krajů a okresů k 31. 12. 2013 Excel PDF
10-3 Obyvatelstvo podle národnosti v okresech podle výsledků sčítání lidu k 26. 3. 2011 Excel PDF
10-4 Naděje dožití při narození (střední délka života) v krajích České republiky v letech 2000–2013 Excel PDF
10-5 Naděje dožití při narození (střední délka života) v pětiletých obdobích v okresech v letech 1981–2010 Excel PDF

11. Mezinárodní přehledy
11-1 Obyvatelstvo vybraných evropských zemí v letech 1960–2013 (stav k 1. 1.) Excel PDF
11-2 Obyvatelstvo vybraných evropských zemí podle hlavních věkových skupin (poslední dostupná data) Excel PDF
11-3 Hrubá míra sňatečnosti ve vybraných evropských zemích v letech 1960–2012 Excel PDF
11-4 Hrubá míra rozvodovosti ve vybraných evropských zemích v letech 1960–2012 Excel PDF
11-5 Hrubá míra porodnosti ve vybraných evropských zemích v letech 1960–2013 Excel PDF
11-6 Hrubá míra úmrtnosti ve vybraných evropských zemích v letech 1960–2013 Excel PDF
11-7 Úhrnná plodnost ve vybraných evropských zemích v letech 1960–2012 Excel PDF
11-8 Hrubá míra přirozeného přírůstku ve vybraných evropských zemích v letech 1960–2013 Excel PDF
11-9 Hrubá míra celkového přírůstku ve vybraných evropských zemích v letech 1960–2013 Excel PDF
11-10 Podíl živě narozených mimo manželství ve vybraných evropských zemích v letech 1960–2012 (%) Excel PDF
11-11 Průměrný věk žen při porodu ve vybraných evropských zemích v letech 1960–2012 Excel PDF
11-12 Naděje dožití v daném věku ve vybraných evropských zemích (poslední dostupná data) Excel PDF
11-13 Kojenecká úmrtnost ve vybraných evropských zemích v letech 1960–2012 Excel PDF
Archiv:
  • rok 2020  |  2019
  • rok 2019  |  2018
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2017  |  2016
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2013  |  2012
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.11.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.