Externí zdroje dat - Zaměstnanost, nezaměstnanost

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz

International Labour Organization: www.ilo.org

Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/