Analýzy VŠPS k Rychlým informacím

 

Rok 2017

Počet neaktivních osob ochotných pracovat klesá pomaleji než počet nezaměstnaných
4. čtvrtletí 2017

Podíl zaměstnanců pracujících na směny je v Ústeckém kraji téměř dvojnásobný než v Praze
3. čtvrtletí 2017

Česká republika na úrovni plné zaměstnanosti?
2. čtvrtletí 2017

Svou kvalifikaci nevyužívá v zaměstnání více než třetina mladých
1. čtvrtletí 2017

Rok 2016

Ve všech krajích podstatně vzrostl počet pracujících s vyšším stupněm vzdělání
4. čtvrtletí 2016

Rychlý růst vzdělanosti žen
3. čtvrtletí 2016

Vysokou zaměstnanost udržuje rostoucí počet pracujících ve vyšším věku
2. čtvrtletí 2016

Počet odpracovaných hodin v ČR je jeden z nejvyšších v celé EU
1. čtvrtletí 2016

Rok 2015

V ČR pracuje jen malá část mladých
4. čtvrtletí 2015

Praha má nejnižší míru dlouhodobé nezaměstnanosti ze všech regionů EU28
3. čtvrtletí 2015

Podíl podnikatelů na celkové zaměstnanosti je v České republice jeden z nejvyšších v rámci EU28
2. čtvrtletí 2015

Vykonávané zaměstnání často neodpovídá vzdělání a pracovním zkušenostem
1. čtvrtletí 2015

Rok 2014

Průměrný věk pracujících se za dvacet let zvýšil o téměř čtyři roky
4. čtvrtletí 2014

Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob
3. čtvrtletí 2014

Vyjížďka ze Středočeského kraje výrazně ovlivňuje celkovou zaměstnanost v Praze
2. čtvrtletí 2014

Více než polovina pracujících je vystavena ve svém zaměstnání vlivům rizikovým pro jejich fyzické nebo duševní zdraví
1. čtvrtletí 2014

Rok 2013

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími
4. čtvrtletí 2013

Ženy pracují na směny stejně často jako muži
3. čtvrtletí 2013

Pracovní doba v České republice je v rámci EU jedna z nejdelších
2. čtvrtletí 2013

Čtvrt miliónu neaktivních důchodců chtělo pracovat
1. čtvrtletí 2013

Rok 2012

Téměř v pětině rodinných domácností žijí závislé děti jen s jedním rodičem
4. čtvrtletí 2012

Častěji než ve všech ostatních zemích EU pracují mladí Češi v průmyslu
3. čtvrtletí 2012

Z půlmiliardové populace EU27 loni pracovalo 217 mil. osob
2. čtvrtletí 2012

Zdravotní problémy populace v produktivním věku v ČR
1. čtvrtletí 2012

Rok 2011

V republice pracuje čtvrt milionu důchodců
4. čtvrtletí 2011

Míra zaměstnanosti a nezaměstnanosti v ČR a jiných státech EU podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za 2. čtvrtletí 2011
3. čtvrtletí 2011

Rychle roste počet domácností jednotlivců
2. čtvrtletí 2011

Harmonizace rodinného a pracovního života
1. čtvrtletí 2011

Rok 2010

Přechody na trhu práce mezi 3. čtvrtletím roku 2009 a 3. čtvrtletím roku 2010
(longitudinální studie)
4. čtvrtletí 2010

Důchodci a jejich aktivita na trhu práce
3. čtvrtletí 2010

Změny ve struktuře domácností se zaměřením na rodiny s malými dětmi a domácnosti jednotlivců
2. čtvrtletí 2010

Úroveň celkové zaměstnanosti výrazně ovlivňuje pracovní aktivita v nejmladším a nejstarším produktivním věku
1. čtvrtletí 2010

Rok 2009

Vývoj počtu ekonomicky neaktivních obyvatel ČR v letech 2006 až 2009
4. čtvrtletí 2009

Vliv mezikrajské dojížďky za prací na výši zaměstnanosti v regionech ČR
3. čtvrtletí 2009

Vývoj struktury nezaměstnaných v letošním roce
2. čtvrtletí 2009

Meziroční vývoj počtu odpracovaných hodin
1. čtvrtletí 2009

Rok 2008

Vývoj ekonomické aktivity obyvatelstva ve 4. čtvrtletí 2008
4. čtvrtletí 2008

Vývoj ekonomické aktivity obyvatelstva ve 3. čtvrtletí 2008
3. čtvrtletí 2008

Vývoj ekonomické aktivity obyvatelstva ve 2. čtvrtletí 2008
2. čtvrtletí 2008

Vývoj ekonomické aktivity obyvatelstva v 1. čtvrtletí 2008
1. čtvrtletí 2008

Rok 2007

 
Vývoj ekonomické aktivity obyvatelstva ve 4. čtvrtletí 2007
4. čtvrtletí 2007

Vývoj ekonomické aktivity obyvatelstva ve 3. čtvrtletí 2007
3. čtvrtletí 2007

Vývoj ekonomické aktivity obyvatelstva ve 2. čtvrtletí 2007
2. čtvrtletí 2007

Vývoj ekonomické aktivity obyvatelstva v 1. čtvrtletí 2007
1. čtvrtletí 2007

Analýzy k Rychlým informacím jsou vydávány od roku 2004. Analýzy z let 2004–2006 jsou také dostupné pod složkou Nejnovější čísla v Rychlých informacích.