Volby do zastupitelstev obcí - 1990 - 2006

 
Kód: e-4221-07
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod
Prolog

A) SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA ČR
1. Volená zastupitelstva, volební účast PDF
1.1 Volená zastupitelstva
1.2 Volební účast
2. Volební strany PDF
2.1 Účast volebních stran na volbách
2.2 Výsledky volebních stran podle typu
2.2.1 Výsledky jednotlivých politických stran
2.2.2 Výsledky koalic a sdružení
3. Výsledky podle navrhujících stran PDF
4. Složení zastupitelstev PDF
4.1 Složení zastupitelstev podle politické příslušnosti zastupitelů
4.2 Složení zastupitelstev podle pohlaví a věku

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ ČÁSTI A:
Tab. A 1 Volená zastupitelstva Excel PDF
Tab. A 2 Zastupitelstva podle počtu jejich členů Excel PDF
Tab. A 3 Účast voličů na volbách Excel PDF
Tab. A 4 Celkový přehled o účasti volebních stran ve volbách Excel PDF
Tab. A 5 Obce, kde strany získaly mandáty – obecní a městská zastupitelstva Excel PDF
Tab. A 6 Zvolení kandidáti - obecní a městská zastupitelstva Excel PDF
Tab. A 7 Počet koalic a sdružení, na kterých se politické strany podílely Excel PDF
Tab. A 8 Kandidáti podle strany, která je navrhla Excel PDF
Tab. A 9 Obdržené mandáty podle strany, která kandidáta navrhla Excel PDF
Tab. A 10 Obce, kde vybraná navrhující strana získala alespoň 50 % mandátů Excel PDF
Tab. A 11 Obce, kde strana získala alespoň 50 % mandátů – Excel PDF
Tab. A 12 Celkový přehled o kandidátech a zisku mandátů podle navrhující strany Excel PDF
Tab. A 13 Celkový přehled o kandidátech a zisku mandátů podle navrhující strany Excel PDF
Tab. A 14 Složení zastupitelstev podle politické příslušnosti zastupitelů Excel PDF
Tab. A 15 Zvolení členové zastupitelstva podle pohlaví a věku Excel PDF
Graf A 1 Volební účast podle počtu obyvatel v obci Excel
Graf A 2 Kandidáti podle typu volební strany Excel
Graf A 3 Obce, kde volební strany získaly více než 50 % mandátů Excel
Graf A 4 Rozdělované mandáty v obcích, kde volební strana kandidovala Excel
Graf A 5 Aktivita politických stran Excel
Graf A 6 Úspěšnost politických stran Excel
Graf A 7 Účast a výsledky vybraných politických stran podle velikosti obce, kde strana kandidovala Excel
Graf A 8 Úspěšnost politických stran podle navrhující strany Excel
Graf A 9 Obce, kde strana získala alespoň 50 % mandátů - obecní a městské zastupitelstvo Excel
Graf A 10 Zastupitelstva podle příslušnosti zvolených členů k politickým stranám Excel
Graf A 11 Kandidáti a zvolení zastupitelé podle politické příslušnosti Excel
Graf A 12 Politická příslušnost kandidátů - zastupitelstva obcí a měst Excel
Graf A 13 Účast žen v zastupitelstvech Excel
B) VÝSLEDKY ZA ÚZEMNÍ CELKY PDF

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ ČÁSTI B:
Tab. B 1 Základní údaje o volbách (kraje, okresy) Excel PDF
Tab. B 2 Obce, ve kterých strana navrhla kandidáty Excel PDF
Tab. B 3 Kandidáti, které strana navrhla Excel PDF
Tab. B 4 Volební potenciál vybraných navrhujících stran Excel PDF
Tab. B 5 Získané mandáty pro vybrané navrhující strany Excel PDF
Tab. B 6 Složení zastupitelstev z hlediska navrhujících stran Excel PDF
Tab. B 7 Složení zastupitelstev z hlediska navrhujících stran – relativně Excel PDF
Tab. B 8 Účast žen v zastupitelstvech obcí a měst Excel PDF
Graf B 1 Obce do 500 obyvatel Excel
Graf B 2 Volební účast v krajích Excel
Graf B 3 Získané mandáty pro největší strany v krajích Excel
Graf B 4 Získané mandáty pro nezávislé kandidáty Excel
Graf B 5 Účast žen v zastupitelstvech podle krajů Excel
ZÁVĚR PDF
Příloha 1 Abecední seznam stran vstupujících do voleb v letech 1990 – 2006 PDF
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ V LETECH 1990 - 2006 ve formatu PDF- velikost 4 330 121b PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.