Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2022

 
Kód: 220026-22
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Bc. Iveta Veselá
E-mail: iveta.vesela@czso.cz

Všechna data publikace (14,7 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Komentář Word PDF
Metodika Word PDF

Tabulky
Tab. 1 Počty kandidátů na senátory podle volebních obvodů Excel PDF
Tab. 2 Počty kandidátů na senátory podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášku Excel PDF
Tab. 3 Počty kandidátů na senátory podle jejich politické příslušnosti Excel PDF
Tab. 4 Struktura kandidátů na senátory podle věku a pohlaví (počet, %) Excel PDF
Tab. 5 Celkové výsledky hlasování – 1. kolo voleb Excel PDF
Tab. 6 Celkové výsledky hlasování – 2. kolo voleb Excel PDF
Tab. 7 Přehled o účasti voličů – 1. a 2. kolo voleb Excel PDF
Tab. 8 Výsledky hlasování pro jednotlivé kandidáty – 1. kolo voleb Excel PDF
Tab. 9 Výsledky hlasování podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášku – 1. kolo voleb Excel PDF
Tab. 10 Výsledky hlasování podle politické příslušnosti kandidátů na senátory – 1. kolo voleb Excel PDF
Tab. 11 Výsledky hlasování podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášku – 1. kolo voleb – podle jednotlivých volebních obvodů Excel PDF
Tab. 12 Výsledky 1. kola voleb podle jednotlivých volebních obvodů Excel PDF
Tab. 13 Počty kandidátů postupujících do 2. kola voleb nebo zvolených v 1. kole a počty jejich hlasů v kole voleb podle politických stran, hnutí a koalic, které podaly přihlášku Excel PDF
Tab. 14 Výsledky hlasování pro jednotlivé kandidáty – 2. kolo voleb Excel PDF
Tab. 15 Výsledky hlasování podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášku – 2. kolo voleb Excel PDF
Tab. 16 Výsledky hlasování podle politické příslušnosti kandidátů na senátory – 2. kolo voleb Excel PDF
Tab. 17 Seznam zvolených senátorů Excel PDF
Tab. 18 Struktura zvolených senátorů – složení podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášku Excel PDF
Tab. 19 Struktura zvolených senátorů – složení podle politické příslušnosti Excel PDF
Tab. 20 Struktura zvolených senátorů – složení podle věku a pohlaví Excel PDF

PŘÍLOHY
Příloha č. 1 Přehled o územním složení volebních obvodů Excel PDF
Příloha č. 2 Abecední seznam obcí (částí obcí), kde se konaly volby do Senátu a jejich příslušnost k volebnímu obvodu pro volby do Senátu Excel PDF
Příloha č. 3 Seznam politických stran a politických hnutí, které mohly navrhnout kandidáta Excel PDF

KARTOGRAMY
Mapa 1: Volební obvody pro volby do Senátu PČR – kraje PNG
Mapa 2: Volební účast v 1. kole voleb do Senátu PČR v září 2022 JPG
Mapa 3: Volební účast ve 2. kole voleb do Senátu PČR v září 2022 JPG
Mapa 4: Zvolení senátoři dle navrhující strany JPG
Mapa 5: Aktuální složení Senátu dle navrhující strany zvoleného senátora JPG

GRAFY
Graf 1 Struktura kandidátů na senátory podle věku a pohlaví (počet, %) Excel PDF
Graf 2 Podíl získaných hlasů podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášky kandidátů – 1. kolo voleb Excel PDF
Graf 3 Podíl získaných hlasů podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášky kandidátů – 2. kolo voleb Excel PDF
Graf 4 Zvolení senátoři podle volebních stran (počet, %) Excel PDF
Graf 5 Zvolení senátoři podle politické příslušnosti (počet, %) Excel PDF
Graf 6 Struktura zvolených senátorů podle věku a pohlaví (počet, %) Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.12.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.