Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2018

 
Kód: 220026-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Bc. Iveta Veselá
E-mail: iveta.vesela@czso.cz

Všechna data publikace (1,2 MB) ZIP
Publikace ke stažení
Úvod Word PDF
Komentář Word PDF
Metodika Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Počty kandidátů na senátory podle volebních obvodů Excel PDF
Tab. 2 Počty kandidátů na senátory podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášku Excel PDF
Tab. 3 Počty kandidátů na senátory podle jejich politické příslušnosti Excel PDF
Tab. 4 Struktura kandidátů na senátory podle věku a pohlaví Excel PDF
Tab. 5 Celkové výsledky hlasování – 1. kolo voleb Excel PDF
Tab. 6 Celkové výsledky hlasování – 2. kolo voleb Excel PDF
Tab. 7 Přehled o účasti voličů – 1. a 2. kolo voleb Excel PDF
Tab. 8 Výsledky hlasování pro jednotlivé kandidáty – 1. kolo voleb Excel PDF
Tab. 9 Výsledky hlasování podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášku – 1. kolo voleb Excel PDF
Tab. 10 Výsledky hlasování podle politické příslušnosti kandidátů na senátory – 1. kolo voleb Excel PDF
Tab. 11 Výsledky hlasování podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášku – 1. kolo voleb, podle jednotlivých volebních obvodů Excel PDF
Tab. 12 Výsledky 1. kola voleb podle jednotlivých volebních obvodů Excel PDF
Tab. 13 Počty kandidátů postupujících do 2. kola voleb nebo zvolených v 1. kole a počty jejich hlasů v 1. kole voleb podle politických stran, hnutí a koalic, které podaly přihlášku Excel PDF
Tab. 14 Výsledky hlasování pro jednotlivé kandidáty – 2. kolo voleb Excel PDF
Tab. 15 Výsledky hlasování podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášku – 2. kolo voleb Excel PDF
Tab. 16 Výsledky hlasování podle politické příslušnosti kandidátů na senátory 2. kolo voleb Excel PDF
Tab. 17 Seznam zvolených senátorů Excel PDF
Tab. 18 Struktura zvolených senátorů – složení podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášku Excel PDF
Tab. 19 Struktura zvolených senátorů – složení podle politické příslušnosti Excel PDF
Tab. 20 Struktura zvolených senátorů – složení podle věku a pohlaví Excel PDF

Přílohy
Příloha č. 1 Přehled o územním složení volebních obvodů Excel PDF
Příloha č. 2 Abecední seznam obcí (částí obcí), kde se konaly volby do Senátu a jejich příslušnost k volebnímu obvodu pro volby do Senátu Word PDF
Příloha č. 3 Seznam politických stran a politických hnutí, které mohly navrhnout kandidáta Excel PDF

Kartogramy
Mapa 1: Volební obvody pro volby do Senátu – kraje PNG
Mapa 2: Volební účast v 1. kole voleb do Senátu PČR v říjnu 2018 JPG
Mapa 3: Volební účast v 2. kole voleb do Senátu PČR v říjnu 2018 JPG
Mapa 4: Zvolení senátoři dle navrhující strany JPG
Mapa 5: Aktuální složení Senátu dle navrhující strany JPG

Grafy
Graf 1 Struktura kandidátů na senátory podle věku a pohlaví (počet) Excel PDF
Graf 2 Podíl získaných hlasů podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášky kandidátů – 1. kolo voleb Excel PDF
Graf 3 Podíl získaných hlasů podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášky kandidátů – 2. kolo voleb Excel PDF
Graf 4 Zvolení senátoři podle volebních stran (počet, procento) Excel PDF
Graf 5 Zvolení senátoři podle politické příslušnosti (počet, procento) Excel PDF
Graf 6 Struktura zvolených senátorů podle věku a pohlaví (počet) Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 20.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.