Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014

 
Kód: 220026-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Publikace ke stažení PDF
Úvod Word PDF
Komentář Word PDF
Hlavní principy voleb
Kandidáti
Způsob hlasování a zjištění výsledků hlasování v okrskové volební komisi
Výsledky voleb
Působnost ČSÚ ve volbách
Průběh zpracování výsledků hlasování
SOUHRNNÉ VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ – TABULKOVÁ ČÁST
Tab. 1 Počty kandidátů na senátory podle volebních obvodů Excel PDF
Tab. 2 Počty kandidátů na senátory podle politických stran, hnutí nebo koalic, které podaly přihlášku Excel PDF
Tab. 3 Počty kandidátů na senátory podle jejich politické příslušnosti Excel PDF
Tab. 4 Struktura kandidátů na senátory podle věku a pohlaví (vč. grafu) Excel PDF
Tab. 5 Celkové výsledky hlasování v 1. kole voleb Excel PDF
Tab. 6 Celkové výsledky hlasování ve 2. kole voleb Excel PDF
Tab. 7 Přehled o účasti voličů v 1. a 2. kole Excel PDF
Tab. 8 Výsledky hlasování pro jednotlivé kandidáty v 1. kole Excel PDF
Tab. 9 Výsledky hlasování podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášku kandidáta – celkem v 1. kole Excel PDF
Tab. 10 Výsledky hlasování podle politické příslušnosti kandidátů na senátory v 1. kole Excel PDF
Tab. 11 Výsledky hlasování podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášku (podle jednotlivých volebních obvodů v 1. kole) Excel PDF
Tab. 12 Výsledky 1. kola voleb podle jednotlivých volebních obvodů Excel PDF
Tab. 13 Počty kandidátů postupujících do 2. kola voleb a počty hlasů v 1. kole podle politických stran, hnutí a koalic, které podaly přihlášku Excel PDF
Tab. 14 Výsledky hlasování pro jednotlivé kandidáty ve 2. kole Excel PDF
Tab. 15 Výsledky hlasování podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášku 2. kolo (vč. grafu) Excel PDF
Tab. 16 Výsledky hlasování podle politické příslušnosti kandidátů na senátory 2. kolo Excel PDF
Tab. 17 Seznam zvolených senátorů Excel PDF
Tab. 18 Struktura zvolených senátorů - složení podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášku (vč. grafu) Excel PDF
Tab. 19 Struktura zvolených senátorů - složení podle politické příslušnosti (vč. grafu) Excel PDF
Tab. 20 Struktura zvolených senátorů - složení podle věku a pohlaví (vč. grafu) Excel PDF
PŘÍLOHY
Příloha č.1: Mapa volebních obvodů pro volby do Senátu PDF
Příloha č.2: Složení volebních obvodů - počty obcí a volebních okrsků Excel PDF
Příloha č.3: Abecední seznam obcí (částí obcí), kde se konaly volby do Senátu a jejich příslušnost k volebnímu obvodu PDF
Příloha č.4: Seznam registrovaných politických stran a hnutí Excel PDF
SEZNAM GRAFŮ
Graf 1 Kandidáti na senátory podle pohlaví a věku Excel
Graf 2 Podíl získaných hlasů podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášky kandidátů - 1. kolo Excel
Graf 3 Podíl získaných hlasů podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášky kandidátů - 2. kolo Excel
Graf 4 Zvolení senátoři podle volebních stran Excel
Graf 5 Zvolení senátoři podle politické příslušnosti Excel
Graf 6 Zvolení senátoři podle pohlaví a věku Excel
Mapa 1: Volební účast v 1. kole voleb do Senátu PČR v říjnu 2014 JPG
Mapa 2: Volební účast v 2. kole voleb do Senátu PČR v říjnu 2014 JPG
Mapa 3: Volební strany zvolených senátorů PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.