Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2016

 
Kód: 220026-16
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Bc. Iveta Veselá
E-mail: iveta.vesela@czso.cz

Všechna data publikace (16,4 MB) ZIP
Publikace ke stažení PDF
Úvod Word PDF
Všeobecná ustanovení Word PDF
1. Základní údaje o volbách a volební orgány
2. Voliči
3. Kandidáti na senátory
4. Hlasování a zjištění výsledků hlasování okrskovou volební komisí
5. Průběh zpracování výsledků hlasování a výsledky voleb
6. Působnost ČSÚ ve volbách 
7. Metodické poznámky 
Tabulková část
Tab. 1 Počty kandidátů na senátory podle volebních obvodů Excel PDF
Tab. 2 Počty kandidátů na senátory podle politických stran, hnutí nebo koalic, které podaly přihlášku Excel PDF
Tab. 3 Počty kandidátů na senátory podle jejich politické příslušnosti Excel PDF
Tab. 4 Struktura kandidátů na senátory podle věku a pohlaví (vč. grafu 1) Excel PDF
Tab. 5 Celkové výsledky hlasování v 1. kole voleb Excel PDF
Tab. 6 Celkové výsledky hlasování ve 2. kole voleb Excel PDF
Tab. 7 Přehled o účasti voličů v 1. a 2. kole voleb Excel PDF
Tab. 8 Výsledky hlasování pro jednotlivé kandidáty v 1. kole voleb Excel PDF
Tab. 9 Výsledky hlasování podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášku - 1. kolo voleb (vč. grafu 2) Excel PDF
Tab. 10 Výsledky hlasování podle politické příslušnosti kandidátů na senátory - 1. kolo voleb Excel PDF
Tab. 11 Výsledky hlasování podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášku - 1. kolo voleb, podle jednotlivých volebních obvodů Excel PDF
Tab. 12 Výsledky 1. kola voleb podle jednotlivých volebních obvodů Excel PDF
Tab. 13 Počty kandidátů postupujících do 2. kola voleb a počty jejich hlasů v 1. kole podle politických stran, hnutí a koalic, které podaly přihlášku Excel PDF
Tab. 14 Výsledky hlasování pro jednotlivé kandidáty ve 2. kole voleb Excel PDF
Tab. 15 Výsledky hlasování podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášku - 2. kolo voleb (vč. grafu 3) Excel PDF
Tab. 16 Výsledky hlasování podle politické příslušnosti kandidátů na senátory 2. kolo voleb Excel PDF
Tab. 17 Seznam zvolených senátorů Excel PDF
Tab. 18 Struktura zvolených senátorů složení podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášku (vč. grafu 4) Excel PDF
Tab. 19 Struktura zvolených senátorů složení podle politické příslušnosti (vč. grafu 5) Excel PDF
Tab. 20 Struktura zvolených senátorů složení podle věku a pohlaví (vč. grafu 6) Excel PDF
Seznam grafů
Graf 1 Struktura kandidátů na senátory podle věku a pohlaví Excel PDF
Graf 2 Podíl získaných hlasů podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášky kandidátů - 1. kolo Excel PDF
Graf 3 Podíl získaných hlasů podle politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly přihlášky kandidátů - 2. kolo Excel PDF
Graf 4 Zvolení senátoři podle volebních stran Excel PDF
Graf 5 Zvolení senátoři podle politické příslušnosti Excel PDF
Graf 6 Struktura zvolených senátorů podle věku a pohlaví Excel PDF
Přílohy
Příloha č. 1 Přehled o územním složení volebních obvodů Excel PDF
Příloha č. 2 Abecední seznam obcí (částí obcí), kde se konaly volby do Senátu a jejich příslušnost k volebnímu obvodu Word PDF
Příloha č. 3 Seznam registrovaných politických stran a hnutí Excel PDF
Mapa 1: Volební obvody pro volby do Senátu – kraje PDF PNG
Mapa 2: Volební obvody pro volby do Senátu – POU PDF PNG
Mapa 3: Volební účast v 1. kole voleb do Senátu PČR v říjnu 2016 PDF JPG
Mapa 4: Volební účast v 2. kole voleb do Senátu PČR v říjnu 2016 PDF JPG
Mapa 5: Zvolení senátoři dle navrhující strany PDF JPG
Mapa 6: Aktuální složení Senátu dle navrhující strany PDF JPG
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.