Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 1. díl - 2017

 
Kód: 220027-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Ondřej Procházka
E-mail: ondrej.prochazka@czso.cz

Všechna data publikace (0,8 MB) ZIP
Úvod, metodické vysvětlivky Word PDF
Stručný komentář Word PDF

Tabulky
Tab. 1a Přehled o počtech kandidátů Excel PDF
Tab. 1b Složení kandidátních listin podle politické příslušnosti kandidátů Excel PDF
Tab. 2 Počty voličů, účast ve volbách a platné hlasy celkem Excel PDF
Tab. 3 Počet hlasů pro stranu – absolutně a v % z celkového počtu platných hlasů v kraji Excel PDF
Tab. 4 Určení počtu krajských mandátů Excel PDF
Tab. 5 Politické strany, politická hnutí a koalice postupující do skrutinia Excel PDF
Tab. 6 Počet mandátů přidělených ve skrutiniu stranám ve volebních krajích Excel PDF
Tab. 7 Výsledky hlasování v jednotlivých volebních krajích a okresech Excel PDF
Tab. 8 Počet platných hlasů podle územních celků pro stranu
       Tab. 8.01 Občanská demokratická strana Excel PDF
       Tab. 8.02 Řád národa - Vlastenecká unie Excel PDF
       Tab. 8.03 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI Excel PDF
       Tab. 8.04 Česká strana sociálně demokratická Excel PDF
       Tab. 8.05 Volte Pravý blok www.cibulka.net Excel PDF
       Tab. 8.06 Radostné Česko Excel PDF
       Tab. 8.07 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Excel PDF
       Tab. 8.08 Komunistická strana Čech a Moravy Excel PDF
       Tab. 8.09 Strana zelených Excel PDF
       Tab. 8.10 ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU Excel PDF
       Tab. 8.11 Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí Excel PDF
       Tab. 8.12 Strana svobodných občanů Excel PDF
       Tab. 8.13 Blok proti islamizaci - Obrana domova Excel PDF
       Tab. 8.14 Občanská demokratická aliance Excel PDF
       Tab. 8.15 Česká pirátská strana Excel PDF
       Tab. 8.16 OBČANÉ 2011-SPRAVEDLNOST PRO LIDI Excel PDF
       Tab. 8.17 Unie Hrdosti, Aktivity, Vlastenectví, Empatie a Lidskosti 2017 Excel PDF
       Tab. 8.18 Česká národní fronta Excel PDF
       Tab. 8.19 Referendum o Evropské unii Excel PDF
       Tab. 8.20 TOP 09 Excel PDF
       Tab. 8.21 ANO 2011 Excel PDF
       Tab. 8.22 Dobrá volba 2016 Excel PDF
       Tab. 8.23 Sdružení pro republiku
       – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka
Excel PDF
       Tab. 8.24 Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová Excel PDF
       Tab. 8.25 Česká strana národně sociální Excel PDF
       Tab. 8.26 REALISTÉ Excel PDF
       Tab. 8.27 SPORTOVCI Excel PDF
       Tab. 8.28 Dělnická strana sociální spravedlnosti Excel PDF
       Tab. 8.29 Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) Excel PDF
       Tab. 8.30 Strana Práv Občanů Excel PDF
       Tab. 8.31 Národ Sobě Excel PDF

Grafy
Graf 1 Volební výsledky stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Excel PDF
Graf 2 Získané hlasy a mandáty pro strany v krajích ČR Excel PDF
Graf 3 Kandidáti a poslanci dle věku a pohlaví Excel PDF

Kartogramy a mapy
Kartogram 1 – Volební účast a rozdělení mandátů v krajích PDF
Kartogram 2 – Struktura kandidátů podle pohlaví a věku PDF
Mapa 1 - Mapa krajů a okresů ČR PDF

Přílohy
Příloha 1 Abecední seznam zvolených poslanců Excel PDF
Příloha 2 Číselník politické příslušnosti kandidátů Excel PDF
Příloha 3 Seznam zaregistrovaných kandidátních listin Word PDF
Příloha 4 Seznam dokumentů, týkajících se právního, organizačního, metodického a technického zabezpečení voleb Word PDF
Archiv:
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2010  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.03.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.