Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 1. díl - 2010

 
Kód: w-4204-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Marie Kvízová
E-mail: marie.kvizova@czso.cz

Celá publikace ke stažení (8,9 MB) PDF
Úvod Word PDF
Část I. Všeobecná ustanovení
Část II. Působnost ČSÚ ve volbách
Část III. Souhrnné výsledky hlasování

Tabulky
Tab. 1a Přehled o počtech kandidátů Excel PDF
Tab. 1b Složení kandidátních listin podle politické příslušnosti Excel PDF
Tab. 2 Počty voličů, účast ve volbách a platné hlasy celkem Excel PDF
Tab. 3 Počet hlasů pro stranu - abs. a v % z celkového počtu platných hlasů v kraji Excel PDF
Tab. 4 Určení počtu krajských mandátů Excel PDF
Tab. 5 Politické strany, politická hnutí a koalice postupující do skrutinia Excel PDF
Tab. 6 Počet mandátů přidělených ve skrutiniu stranám ve volebních krajích Excel PDF
Tab. 7 Výsledky hlasování v jednotlivých volebních krajích a okresech
část 1 Excel PDF
část 2 Excel PDF
část 3 Excel PDF
část 4 Excel PDF
část 5 Excel PDF
část 6 Excel PDF
část 7 Excel PDF
část 8 Excel PDF
část 9 Excel PDF
část 10 Excel PDF
část 11 Excel PDF
část 12 Excel PDF
Tab. 8 Počet platných hlasů pro stranu podle územních celků
1 Občané CZ Excel PDF
2 Liberálové.CZ Excel PDF
3 Strana nebyla zaregistrována
4 Věci veřejné Excel PDF
5 Konzervativní strana Excel PDF
6 Komunistická strana Čech a Moravy Excel PDF
7 Koruna česká (monarch. strana) Excel PDF
8 Česká strana národně sociální Excel PDF
9 Česká strana sociálně demokratická Excel PDF
10 NÁRODNÍ PROSPERITA Excel PDF
11 Sdruž.pro republ.- Rep.str.Českosl. Excel PDF
12 Moravané Excel PDF
13 Strana práv občanů ZEMANOVCI Excel PDF
14 STOP Excel PDF
15 TOP 09 Excel PDF
16 EVROPSKÝ STŘED Excel PDF
17 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lidová Excel PDF
18 Volte pravý blok www.cibulka.net Excel PDF
19 Česká str.národně socialistická Excel PDF
20 Strana zelených Excel PDF
21 Suverenita Excel PDF
22 Humanistická strana Excel PDF
23 Česká pirátská strana Excel PDF
24 Dělnická str. sociální spravedlnosti Excel PDF
25 Strana svobodných občanů Excel PDF
26 Občanská demokratická strana Excel PDF
27 Klíčové hnutí Excel PDF

Grafy
Graf 1 Volební výsledky stran zastoupených v PS v krajích ČR Excel
Graf 2 Získané hlasy a mandáty pro strany v krajích ČR Excel
Graf 3 Kandidáti a poslanci dle věku a pohlaví Excel
Graf 4 Rozdělení mandátů v krajích Excel

Přílohová část
Příloha 1 Abecední seznam zvolených poslanců Word PDF
Příloha 2 Seznam aktivních stran a hnutí, registrovaných u Ministerstva vnitra Word PDF
Příloha 3 Seznam dokumentů, týkajících se právního, organizačního, metodického a technického zabezpečení voleb Word PDF
Příloha 4 Mapa volebních krajů a okresů JPG
Archiv:
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2010  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.