Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 1. díl - 2013

 
Kód: 220027-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Marie Kvízová
E-mail: marie.kvizova@czso.cz

Publikace ke stažení PDF
Úvod, metodické vysvětlivky Word PDF
Stručný komentář Word PDF

Tabulky
Tabulka č. 1a Přehled o počtech kandidátů Excel PDF
Tabulka č. 1b Složení kandidátních listin podle politické příslušnosti kandidátů Excel PDF
Tabulka č. 2 Počty voličů, účast ve volbách a platné hlasy celkem Excel PDF
Tabulka č. 3 Počet hlasů pro stranu – absolutně a v % z celkového počtu platných hlasů v kraji Excel PDF
Tabulka č. 4 Určení počtu krajských mandátů Excel PDF
Tabulka č. 5 Politické strany, politická hnutí a koalice postupující do skrutinia Excel PDF
Tabulka č. 6 Počet mandátů přidělených ve skrutiniu stranám ve volebních krajích Excel PDF
Tabulka č. 7 Výsledky hlasování v jednotlivých volebních krajích a okresech Excel PDF

Tabulka č. 8 Počet platných hlasů podle územních celků pro stranu:
8.01 Česká strana sociálně demokratická Excel PDF
8.02 Strana svobodných občanů Excel PDF
8.03 Česká pirátská strana Excel PDF
8.04 TOP 09 Excel PDF
8.05 HLAVU VZHŮRU - volební blok Excel PDF
8.06 Občanská demokratická strana Excel PDF
8.07 Romská demokratická strana Excel PDF
8.08 Klub angažovaných nestraníků Excel PDF
8.09 politické hnutí Změna Excel PDF
8.10 Strana soukromníků České republiky Excel PDF
8.11 Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová Excel PDF
8.12 Volte Pravý Blok www.cibulka.net Excel PDF
8.13 Suverenita-Strana zdravého rozumu Excel PDF
8.14 Aktiv nezávislých občanů Excel PDF
8.15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI Excel PDF
8.16 OBČANÉ 2011 Excel PDF
8.17 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury Excel PDF
8.18 Dělnická strana sociální spravedlnosti Excel PDF
8.19 Nejsou data – strana nebyla zaregistrována
8.20 ANO 2011 Excel PDF
8.21 Komunistická strana Čech a Moravy Excel PDF
8.22 LEV 21 - Národní socialisté Excel PDF
8.23 Strana zelených Excel PDF
8.24 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) Excel PDF

Grafy
Graf č. 1 Volební výsledky parlamentních stran v krajích ČR Excel
Graf č. 2 Získané hlasy a mandáty pro strany v krajích ČR Excel
Graf č. 3 Kandidáti a poslanci dle věku a pohlaví Excel
Graf č. 4 Kartogram – Volební účast a rozdělení mandátů v krajích PDF

Přílohy
Příloha č. 1 Abecední seznam zvolených poslanců Excel PDF
Příloha č. 2 Seznam aktivních stran a hnutí, registrovaných u Ministerstva vnitra Excel PDF
Příloha č. 3 Seznam dokumentů, týkajících se právního, organizačního, metodického a technického zabezpečení voleb Word PDF
Příloha č. 4 Mapa volebních krajů a okresů PDF
Archiv:
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2010  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.01.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.