Věda, technika a informační společnost z hlediska genderu - 2003 - 2004

 
Kód: e-1125-05
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

1. Výzkum a vývoj

2. Moderní informační a komunikační technologie
2.1. Mobilní telefon

2.2 Počítač
2.2.1. Zkušenost s počítačem
2.2.2. Poslední použití počítače
2.2.3. Frekvence používání počítače
2.2.4. Místo použití počítače
2.2.5. Účast na školení PC
2.2.6. Použití základních počítačových programů
2.2.7. Znalost specifických počítačových dovedností
2.2.8. Způsob získávání znalostí práce na PC

2.3. Internet
2.3.1. Poslední použití internetu
2.3.2. Frekvence používání internetu
2.3.3. Místo použití internetu
2.3.4. Činnosti provozované na internetu
2.3.5. Elektronické obchodování přes internet
Závěrečné shrnutí

Tabulková příloha
Tab. 1 A Zaměstnanci ve výzkumu a vývoji podle typu zaměstnání v letech 1999-2004 (k 31. 12. - absolutně a struktura podle pohlaví) Excel PDF
Tab. 1 B Zaměstnanci ve výzkumu a vývoji podle sektorů provádění v letech 1999-2004 (k 31. 12.) Excel PDF
Tab. 2 Používání mobilního telefonu (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 3 A Způsob využití mobilního telefonu (více možností) (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 3 B Způsob využití mobilního telefonu (více možností) - sloupcová % Excel PDF
Tab. 4 Posílající SMS podle pohlaví (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 5 Uživatelé osobního počítače (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 6 A Poslední použití osobního počítače (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 6 B Poslední použití osobního počítače - sloupcová % Excel PDF
Tab. 7 A Uživatelé osobního počítače podle frekvence (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 7 B Uživatelé osobního počítače podle frekvence - sloupcová % Excel PDF
Tab. 8 A Uživatelé osobního počítače podle místa použití (více možností) (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 8 B Uživatelé osobního počítače podle místa použití (více možností) - sloupcová % Excel PDF
Tab. 9 Účast na školení nebo výuce týkající se práce s počítačem (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 10 A Účastníci školení na PC podle poslední účasti (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 10 B Účastníci školení na PC podle poslední účasti - sloupcová % Excel PDF
Tab. 11 A Znalost používání uvedených počítačových programů (více možností) (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 11 B Znalost používání uvedených počítačových programů (více možností) sloupcová % Excel PDF
Tab. 12 A Znalost specifických počítačových dovedností (více možností) (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 12 B Znalost specifických počítačových dovedností (více možností) - sloupcová % Excel PDF
Tab. 13 A Způsob získání uvedených dovedností (více možností) (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 13 B Způsob získání uvedených dovedností (více možností) sloupcová % Excel PDF
Tab. 14 Používání internetu (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 15 A Poslední použití internetu (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 15 B Poslední použití internetu - sloupcová % Excel PDF
Tab. 16 A Uživatelé internetu podle frekvence (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 16 B Uživatelé internetu podle frekvence - sloupcová % Excel PDF
Tab. 17 A Uživatelé internetu podle průměrné týdenní doby strávené prací na internetu (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 17 B Uživatelé internetu podle průměrné týdenní doby strávené prací na internetu - sloupcová % Excel PDF
Tab. 18 A Uživatelé internetu podle místa použití (více možností odpovědí) (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 18 B Uživatelé internetu podle místa použití (více možností odpovědí) sloupcová % Excel PDF
Tab. 19 A Vybrané činnosti provozované na internetu na internetu (více možností odpovědí) (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 19 B Vybrané činnosti provozované na internetu na internetu (více možností odpovědí) - sloupcová % Excel PDF
Tab. 20 A Vybrané činnosti prováděné na internetu v posledních 3 měsících (více možností odpovědí) (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 20 B Vybrané činnosti prováděné na internetu v posledních 3 měsících (více možností odpovědí) - sloupcová % Excel PDF
Tab. 21 A Využívání informací o zdraví na intertnetu v posledních 3 měsících (více možností odpovědí) (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 21 B Využívání informací o zdraví na intertnetu v posledních 3 měsících (více možností odpovědí) - sloupcová % Excel PDF
Tab. 22 A Činnosti na internetu prováděné v souvislosti se zaměstnáním v posledních 3 měsících (více možností odpovědí) (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 22 B Činnosti na internetu prováděné v souvislosti se zaměstnáním v posledních 3 měsících (více možností odpovědí) - sloupcová % Excel PDF
Tab. 23 A Využívání teleworkingu v posledních 3 měsících (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 23 B Využívání teleworkingu v posledních 3 měsících - sloupcová % Excel PDF
Tab. 24 A Využívání internetu pro soukromé účely ve vztahu k orgánům státní správy v posledních 12 měsících (více možností odpovědí) (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 24 B Využívání internetu pro soukromé účely ve vztahu k orgánům státní správy v posledních 12 měsících (více možností odpovědí) - sloupcová % Excel PDF
Tab. 25 A Vyhledávání vybraných informací na internetu v posledních 3 měsících (více možností odpovědí) (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 25 B Vyhledávání vybraných informací na internetu v posledních 3 měsících (více možností odpovědí) - sloupcová % Excel PDF
Tab. 26 Vybrané charakteristiky za osoby, které někdy použily počítač (včetně internetu) a osoby, jež někdy použily internet, podle pohlaví a ekonomické aktivity (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 27 A Elektronické obchodování přes internet (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 27 B Elektronické obchodování přes internet - sloupcová % Excel PDF
Tab. 28 A Elektronické obchodování přes internet podle frekvence (v tisících osob) Excel PDF
Tab. 28 B Elektronické obchodování přes internet podle frekvence - sloupcová % Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.06.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.