Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 1. čtvrtletí 2021

 
Kód: 320202-21
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Jana Audy
E-mail: jana.audy@czso.cz

Všechna data publikace – stav k 29. 6. 2021 (1,5 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Metodické vysvětlivky Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Pohyb obyvatelstva (absolutní údaje)
Tab. 2 Pohyb obyvatelstva (relativní údaje na 1 000 obyvatel středního stavu)
Tab. 3 Hrubý domácí produkt
Tab. 4 Výdaje na hrubý domácí produkt, vývoz, dovoz (běžné ceny)
Tab. 5 Výdaje na hrubý domácí produkt, vývoz, dovoz (stálé ceny roku 2015)
Tab. 6 Pokladní plnění státního rozpočtu Excel PDF
Tab. 7 Stav vkladů a půjček domácností celkem Excel PDF
Tab. 8 Indexy cen výrobců
Tab. 9 Indexy spotřebitelských cen
Tab. 10 Zaměstnanci v NH podle odvětví CZ-NACE
Tab. 11 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců podle odvětví CZ-NACE
Tab. 12 Indexy celkových nákladů práce ve vybraných sekcích CZ-NACE; sezónně neočištěné a sezónně očištěné údaje
Tab. 13 Registrovaná nezaměstnanost
Tab. 14 Míra volných pracovních míst podle odvětví CZ-NACE
Tab. 15 Vybrané ukazatele z Výběrového šetření pracovních sil
Tab. 16 Zahraniční obchod se zbožím – vývoz
Tab. 17 Zahraniční obchod se zbožím – dovoz
Tab. 18 Zahraniční obchod se zbožím – vývoz do vybraných zemí
Tab. 19 Zahraniční obchod se zbožím – dovoz z vybraných zemí
Tab. 20 Počty jednotek v registru ekonomických subjektů podle vybraných právních forem
Tab. 21 Počty jednotek v registru ekonomických subjektů podle počtu zaměstnanců
Tab. 22 Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou podle vybraných právních forem
Tab. 23 Výroba masa a nákup mléka
Tab. 24 Průmysl a stavebnictví
Tab. 25 Bytová výstavba
Tab. 26 Vydaná stavební povolení
Tab. 27 Indexy tržeb v motoristickém segmentu (CZ-NACE 45), maloobchodě (CZ-NACE 47), ubytování (CZ-NACE 55), stravování a pohostinství (CZ-NACE 56)
Tab. 28 Indexy tržeb v dopravě a skladování (CZ-NACE 49–53)
Tab. 29 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních
Tab. 30 Indexy tržeb ve vybraných službách (bez DPH)
Tab. 31 Sociální dávky Excel PDF
Tab. 32 Příspěvky na sociální pojištění Excel PDF
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.06.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.