Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje ČR - 4. čtvrtletí 2012

 
Kód: e-1403-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Pohyb obyvatelstva (absolutní údaje) Excel PDF
Tab. 2 Pohyb obyvatelstva (relativní údaje na 1 000 obyvatel) Excel PDF
Tab. 3 Hrubý domácí produkt Excel PDF
Tab. 4 Výdaje na hrubý domácí produkt, vývoz, dovoz (běžné ceny) Excel PDF
Tab. 5 Výdaje na hrubý domácí produkt, vývoz, dovoz (stálé ceny) Excel PDF
Tab. 6 Pokladní plnění státního rozpočtu Excel PDF
Tab. 7 Stav vkladů a půjček domácností celkem Excel PDF
Tab. 8 Indexy cen výrobců (čtvrtletně) Excel PDF
Tab. 9 Indexy cen výrobců (měsíčně) Excel PDF
Tab. 10 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) Excel PDF
Tab. 11 Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) Excel PDF
Tab. 12 Peněžní příjmy a vydání za průměrnou domácnost resp. za domácnosti celkem Excel PDF
Tab. 13 Peněžní příjmy a vydání domácností zaměstnanců Excel PDF
Tab. 14 Peněžní příjmy a vydání domácností důchodců bez ekonomicky aktivních členů Excel PDF
Tab. 15 Zaměstnanci v NH podle odvětví CZ-NACE Excel PDF
Tab. 16 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců podle odvětví CZ-NACE Excel PDF
Tab. 17 Indexy celkových nákladů práce ve vybraných sekcích CZ-NACE v ČR sezónně neočištěné (NSA) a sezónně očištěné (SA) údaje Excel PDF
Tab. 18 Registrovaná nezaměstnanost (čtvrtletně) Excel PDF
Tab. 19 Registrovaná nezaměstnanost (měsíčně) Excel PDF
Tab. 20 Míra volných pracovních míst podle odvětví CZ-NACE Excel PDF
Tab. 21 Vybrané ukazatele z výběrového šetření pracovních sil Excel PDF
Tab. 22 Zahraniční obchod – vývoz Excel PDF
Tab. 23 Zahraniční obchod – dovoz Excel PDF
Tab. 24 Zahraniční obchod s vybranými zeměmi – vývoz Excel PDF
Tab. 25 Zahraniční obchod s vybranými zeměmi – dovoz Excel PDF
Tab. 26 Zbožová struktura zahraničního obchodu Excel PDF
Tab. 27 Zahraniční obchod s vybranými komoditami Excel PDF
Tab. 28 Počty jednotek v registru ekonomických subjektů podle vybraných právních forem Excel PDF
Tab. 29 Počty jednotek v registru ekonomických subjektů podle počtu zaměstnanců Excel PDF
Tab. 30 Statistické jednotky typu podnik podle vybraných právních forem Excel PDF
Tab. 31 Stavy hospodářských zvířat Excel PDF
Tab. 32 Výroba masa a nákup mléka Excel PDF
Tab. 33 Průmysl a stavebnictví Excel PDF
Tab. 34 Bytová výstavba Excel PDF
Tab. 35 Vydaná stavební povolení Excel PDF
Tab. 36 Indexy tržeb v motoristickém segmentu (CZ-NACE 45), maloobchodě (CZ-NACE 47), ubytování (CZ-NACE 55), stravování a pohostinství (CZ-NACE 56) Excel PDF
Tab. 37 Doprava Excel PDF
Tab. 38 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR Excel PDF
Tab. 39 Indexy tržeb bez DPH ve vybraných službách Excel PDF
Tab. 40 Sociální dávky a výpomoci Excel PDF
Tab. 41 Příspěvky na sociální zabezpečení Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 02.04.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.