Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 4. čtvrtletí 2017

 
Kód: 320202-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Dita Palivcová
E-mail: dita.palivcova@csu.gov.cz

Všechna data publikace (2,8 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Pohyb obyvatelstva (absolutní údaje) Excel PDF
Tab. 2 Pohyb obyvatelstva (relativní údaje na 1 000 obyvatel) Excel PDF
Tab. 3 Hrubý domácí produkt, sezónně neočištěné údaje Excel PDF
Tab. 4 Výdaje na hrubý domácí produkt, vývoz, dovoz (běžné ceny), sezónně neočištěné údaje Excel PDF
Tab. 5 Výdaje na hrubý domácí produkt, vývoz, dovoz (stálé ceny), sezónně neočištěné údaje Excel PDF
Tab. 6 Hrubý domácí produkt, sezónně očištěné údaje Excel PDF
Tab. 7 Výdaje na hrubý domácí produkt, vývoz, dovoz (běžné ceny), sezónně očištěné údaje Excel PDF
Tab. 8 Výdaje na hrubý domácí produkt, vývoz, dovoz (stálé ceny), sezónně očištěné údaje Excel PDF
Tab. 9 Pokladní plnění státního rozpočtu Excel PDF
Tab. 10 Stav vkladů a půjček domácností celkem Excel PDF
Tab. 11 Indexy cen výrobců, čtvrtletně Excel PDF
Tab. 12 Indexy cen výrobců, měsíčně Excel PDF
Tab. 13 Indexy spotřebitelských cen, čtvrtletně Excel PDF
Tab. 14 Indexy spotřebitelských cen, měsíčně Excel PDF
Tab. 15 Zaměstnanci v NH podle odvětví CZ-NACE Excel PDF
Tab. 16 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců podle odvětví CZ-NACE Excel PDF
Tab. 17 Indexy celkových nákladů práce ve vybraných sekcích CZ-NACE v ČR; sezónně neočištěné a sezónně očištěné údaje Excel PDF
Tab. 18 Průměrné hodinové mzdy v sekcích CZ-NACE v ČR Excel PDF
Tab. 19 Registrovaná nezaměstnanost, čtvrtletně Excel PDF
Tab. 20 Registrovaná nezaměstnanost, měsíčně Excel PDF
Tab. 21 Míra volných pracovních míst podle odvětví CZ-NACE Excel PDF
Tab. 22 Vybrané ukazatele z Výběrového šetření pracovních sil Excel PDF
Tab. 23 Zahraniční obchod – vývoz Excel PDF
Tab. 24 Zahraniční obchod – dovoz Excel PDF
Tab. 25 Zahraniční obchod s vybranými zeměmi – vývoz Excel PDF
Tab. 26 Zahraniční obchod s vybranými zeměmi – dovoz Excel PDF
Tab. 27 Počty jednotek v registru ekonomických subjektů podle vybraných právních forem Excel PDF
Tab. 28 Počty jednotek v registru ekonomických subjektů podle počtu zaměstnanců Excel PDF
Tab. 29 Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou podle vybraných právních forem Excel PDF
Tab. 30 Výroba masa a nákup mléka Excel PDF
Tab. 31 Průmysl a stavebnictví Excel PDF
Tab. 32 Bytová výstavba Excel PDF
Tab. 33 Vydaná stavební povolení Excel PDF
Tab. 34 Indexy tržeb v motoristickém segmentu (CZ-NACE 45), maloobchodě (CZ-NACE 47), ubytování (CZ-NACE 55), stravování a pohostinství (CZ-NACE 56) Excel PDF
Tab. 35 Indexy tržeb v dopravě a skladování (CZ-NACE 49 – 53) Excel PDF
Tab. 36 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR Excel PDF
Tab. 37 Indexy tržeb bez DPH ve vybraných službách Excel PDF
Tab. 38 Sociální dávky Excel PDF
Tab. 39 Příspěvky na sociální pojištění Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.04.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.