Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 2. čtvrtletí 2022

 
Kód: 320202-22
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Jana Audy
E-mail: jana.audy@csu.gov.cz

Všechna data publikace – stav k 29. 9. 2022 (1,7 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Metodické vysvětlivky Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Pohyb obyvatelstva (absolutní údaje)
Tab. 2 Pohyb obyvatelstva (relativní údaje na 1 000 obyvatel středního stavu)
Tab. 3 Hrubý domácí produkt
Tab. 4 Výdaje na hrubý domácí produkt, vývoz, dovoz (běžné ceny)
Tab. 5 Výdaje na hrubý domácí produkt, vývoz, dovoz (stálé ceny roku 2015)
Tab. 6 Pokladní plnění státního rozpočtu
Tab. 7 Stav vkladů a půjček domácností celkem
Tab. 8 Indexy cen výrobců
Tab. 9 Indexy spotřebitelských cen
Tab. 10 Zaměstnanci v NH podle odvětví CZ-NACE
Tab. 11 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců podle odvětví CZ-NACE
Tab. 12 Indexy celkových nákladů práce ve vybraných sekcích CZ-NACE; sezónně neočištěné a sezónně očištěné údaje
Tab. 13 Registrovaná nezaměstnanost
Tab. 14 Míra volných pracovních míst podle odvětví CZ-NACE
Tab. 15 Vybrané ukazatele z Výběrového šetření pracovních sil
Tab. 16 Zahraniční obchod se zbožím – vývoz
Tab. 17 Zahraniční obchod se zbožím – dovoz
Tab. 18 Zahraniční obchod se zbožím – vývoz do vybraných zemí
Tab. 19 Zahraniční obchod se zbožím – dovoz z vybraných zemí
Tab. 20 Počty jednotek v registru ekonomických subjektů podle vybraných právních forem
Tab. 21 Počty jednotek v registru ekonomických subjektů podle počtu zaměstnanců
Tab. 22 Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou podle vybraných právních forem
Tab. 23 Výroba masa a nákup mléka
Tab. 24 Průmysl a stavebnictví
Tab. 25 Bytová výstavba
Tab. 26 Vydaná stavební povolení
Tab. 27 Indexy tržeb v motoristickém segmentu (CZ-NACE 45), maloobchodě (CZ-NACE 47), ubytování (CZ-NACE 55), stravování a pohostinství (CZ-NACE 56)
Tab. 28 Indexy tržeb v dopravě a skladování (CZ-NACE 49–53)
Tab. 29 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních
Tab. 30 Indexy tržeb ve vybraných službách (bez DPH)
Tab. 31 Sociální dávky
Tab. 32 Příspěvky na sociální pojištění
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.09.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.