Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 1. čtvrtletí 2015

 
Kód: 320202-15
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Dita Palivcová
E-mail: dita.palivcova@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Pohyb obyvatelstva (absolutní údaje) Excel PDF
Tab. 2 Pohyb obyvatelstva (relativní údaje na 1 000 obyvatel) Excel PDF
Tab. 3 Hrubý domácí produkt, sezónně neočištěné údaje Excel PDF
Tab. 4 Výdaje na hrubý domácí produkt, vývoz, dovoz (běžné ceny), sezónně neočištěné údaje Excel PDF
Tab. 5 Výdaje na hrubý domácí produkt, vývoz, dovoz (stálé ceny), sezónně neočištěné údaje Excel PDF
Tab. 6 Hrubý domácí produkt, sezónně očištěné údaje Excel PDF
Tab. 7 Výdaje na hrubý domácí produkt, vývoz, dovoz (běžné ceny), sezónně očištěné údaje Excel PDF
Tab. 8 Výdaje na hrubý domácí produkt, vývoz, dovoz (stálé ceny), sezónně očištěné údaje Excel PDF
Tab. 9 Pokladní plnění státního rozpočtu Excel PDF
Tab. 10 Stav vkladů a půjček domácností celkem Excel PDF
Tab. 11 Indexy cen výrobců (čtvrtletně) Excel PDF
Tab. 12 Indexy cen výrobců (měsíčně) Excel PDF
Tab. 13 Indexy spotřebitelských cen – životních nákladů (čtvrtletně) Excel PDF
Tab. 14 Indexy spotřebitelských cen – životních nákladů (měsíčně) Excel PDF
Tab. 15 Peněžní příjmy a vydání za průměrnou domácnost resp. za domácnosti celkem Excel PDF
Tab. 16 Peněžní příjmy a vydání domácností zaměstnanců Excel PDF
Tab. 17 Peněžní příjmy a vydání domácností důchodců bez ekonomicky aktivních členů Excel PDF
Tab. 18 Zaměstnanci v NH podle odvětví CZ-NACE Excel PDF
Tab. 19 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců podle odvětví CZ-NACE Excel PDF
Tab. 20 Indexy celkových nákladů práce ve vybraných sekcích CZ-NACE v ČR sezónně neočištěné (NSA) a sezónně očištěné (SA) údaje Excel PDF
Tab. 21 Průměrné hodinové mzdy v sekcích CZ-NACE v ČR Excel PDF
Tab. 22 Registrovaná nezaměstnanost (čtvrtletně) Excel PDF
Tab. 23 Registrovaná nezaměstnanost (měsíčně) Excel PDF
Tab. 24 Míra volných pracovních míst podle odvětví CZ-NACE Excel PDF
Tab. 25 Vybrané ukazatele z výběrového šetření pracovních sil Excel PDF
Tab. 26 Zahraniční obchod – vývoz Excel PDF
Tab. 27 Zahraniční obchod – dovoz Excel PDF
Tab. 28 Zahraniční obchod s vybranými zeměmi – vývoz Excel PDF
Tab. 29 Zahraniční obchod s vybranými zeměmi – dovoz Excel PDF
Tab. 30 Zbožová struktura zahraničního obchodu Excel PDF
Tab. 31 Zahraniční obchod s vybranými komoditami Excel PDF
Tab. 32 Počty jednotek v registru ekonomických subjektů podle vybraných právních forem Excel PDF
Tab. 33 Počty jednotek v registru ekonomických subjektů podle počtu zaměstnanců Excel PDF
Tab. 34 Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou podle vybraných právních forem Excel PDF
Tab. 35 Výroba masa a nákup mléka Excel PDF
Tab. 36 Průmysl a stavebnictví Excel PDF
Tab. 37 Bytová výstavba Excel PDF
Tab. 38 Vydaná stavební povolení Excel PDF
Tab. 39 Indexy tržeb v motoristickém segmentu (CZ-NACE 45), maloobchodě (CZ-NACE 47), ubytování (CZ-NACE 55), stravování a pohostinství (CZ-NACE 56) Excel PDF
Tab. 40 Indexy tržeb v dopravě a skladování (CZ-NACE 49–53) Excel PDF
Tab. 41 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR Excel PDF
Tab. 42 Indexy tržeb bez DPH ve vybraných službách Excel PDF
Tab. 43 Sociální dávky a výpomoci Excel PDF
Tab. 44 Příspěvky na sociální zabezpečení Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.06.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.