Výzkum a vývoj

 Výzkum a vývoj, jako součást vědy a technologií, představuje klíčový hybný prvek zvyšování produktivity, ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti.
Český statický úřad sleduje hlavní charakteristiky výzkumu a vývoje v České republice pomocí vyčerpávajícího statistického zjišťování prováděného od roku 1995. Toto šetření přináší poznatky o stavu lidských a finančních zdrojů ve všech subjektech (podniky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy) provádějících VaV jako svoji hlavní či vedlejší činnost na území České republiky. Šetření plně respektuje principy EU a OECD uvedené ve Frascati manuálu a v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 995/2012. K zjišťování údajů slouží formulář: Roční výkaz o výzkumu a vývoji (VTR 5-01)

Podrobnou metodiku a použité klasifikace týkající se tohoto šetření spolu s interpretací zjišťovaných ukazatelů naleznete pod níže uvedenými odkazy. Dále poté naleznete sadu tabulek a grafických výstupů základních ukazatelů VaV.

 • Metodika
 • Klasifikace
 • TABULKOVÁ ČÁST
 • Ukazatele výzkumu a vývoje za Českou republiku v letech 2005–2020
 • Ukazatele výzkumu a vývoje za podnikatelský sektor České republiky v letech 2005–2020
 • Ukazatele výzkumu a vývoje za vládní sektor České republiky v letech 2005–2020
 • Ukazatele výzkumu a vývoje za vysokoškolský sektor České republiky v letech 2005–2020
 • Ukazatele výzkumu a vývoje za kraje České republiky v letech 2005–2020
 • Výzkumní a techničtí pracovníci v podnikatelském sektoru v České republice v roce 2020
 • Výzkumní pracovníci ve vládním a vysokoškolském sektoru v České republice v roce 2020
 • Osoby pracující ve VaV – mezinárodní srovnání
 • Výdaje na VaV – mezinárodní srovnání

 • GRAFICKÁ ČÁST
 • Finanční toky mezi sektory v oblasti VaV v ČR za rok 2020
 • Pracoviště VaV - základní ukazatele za ČR v letech 2010-2020
 • Výdaje na VaV - základní ukazatele za ČR v letech 2010-2020
 • Pracovníci ve VaV - základní ukazatele za ČR v letech 2010-2020
 • VaV v ČR v roce 2018 – grafický přehled
 • VaV v krajích ČR v roce 2018 – kartogramy

 • Podrobné výsledky z šetření VTR 5-01 jsou každoročně zveřejňovány v samostatné publikaci Ukazatele výzkumu a vývoje. Aktuální vydání publikace je dostupné na https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41061


  Tiskovou zprávu a prezentaci z tiskové konference k údajům za VaV za rok 2020 naleznete na následujícím odkazu:
  https://www.czso.cz/csu/czso/rust-vydaju-na-vyzkum-a-vyvoj-zpomalil

  V rámci měsíčníku ČSÚ STATISTIKA & MY vyšla i série zajímavých článků k tématu výzkum a vývoj. Více naleznete na následujícím odkazu:
  http://www.statistikaamy.cz/category/analyzy/veda-a-vyzkum/

  Státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (GBARD)

  ČSÚ od roku 2002 v rámci statistické úlohy GBARD (Government Budget Appropriations for Research and Development)  sleduje podrobné údaje o státní podpoře výzkumu a vývoje v členění podle socioekonomických směrů. Více informací k tomuto projektu včetně nejnovějších podrobných údajů naleznete na následujícím odkazu:
  GBARD

  Kromě statistiky státních rozpočtových výdajů na VaV je na stránkách ČSÚ dostupná i statistika sledující nepřímou veřejnou podporu VaV (daňové odpočty uznatelných nákladů na VaV).

   

  Kontaktní osoby Českého statistického úřadu pro oblast statistik Výzkumu a vývoje:

  Mgr. Marek Štampach
  Tel: 274 05 4150
  E-mail: marek.stampach@czso.cz

  Ing. Martin Mana
  Tel: 274 05 2369
  E-mail: martin.mana@czso.cz