Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje

 

Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje (VaV) nebo také daňová podpora je v českém systému veřejné podpory VaV sekundárním nástrojem, kterým stát podporuje provádění výzkumných a vývojových činností zejména v podnikatelské sféře. Daňová podpora VaV byla zavedena v roce 2005 a je založena na daňovém odpočtu uznatelných nákladů (výdajů) na VaV od základu daně z příjmu. Dominantní část daňové podpory VaV čerpají soukromé podniky.
Primárním nástrojem systému veřejné podpory VaV v České republice je přímá veřejná podpora VaV (výdaje státního rozpočtu), kterou sleduje statistika GBARD.

 • Metodologie
 • Ukazatele nepřímé veřejné (daňové) podpory výzkumu a vývoje v ČR
 • Publikace s daty za rok 2016
 • Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje

  ČSÚ od roku 2002 v rámci statistické úlohy GBARD (Government Budget Appropriations for Research and Development)  sleduje podrobné údaje o státní podpoře výzkumu a vývoje v členění podle socioekonomických směrů. Více informací k tomuto projektu včetně nejnovějších podrobných údajů naleznete na následujícím odkazu:
  GBARD

  Kontaktní osoba ČSÚ pro oblast statistiky nepřímé veřejné podpory VaV:

  Ing. Václav Sojka
  T +420 2 7405 2536
  E vaclav.sojka@czso.cz