Státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj

 

Primárním nástrojem veřejné podpory výzkumných a vývojových aktivit v České republice je přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje.

Sledováním tohoto typu veřejné podpory výzkumu a vývoje se zabývá statistika státních rozpočtových výdajů na výzkum a vývoj (anglický název: Government Budget Appropriations for Research and Development – GBARD), která poskytuje údaje o přímé veřejné podpoře výzkumu a vývoje (VaV) v členění podle tzv. socioekonomických cílů.

V České republice byla statistika GBARD zavedena v roce 2002 v rámci procesu harmonizace české statistiky se statistikou unijní. Data jsou zajišťována ve spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a jeho databází.

Na rozdíl od statistického šetření o výzkumu a vývoji (VTR 5-01) zaměřeného na ekonomické subjekty provádějící výzkum a vývoj, poskytuje statistika GBARD odlišný pohled, a to z hlediska poskytovatelů finančních prostředků.

Počínaje referenčním rokem 2012 byla statistika GBARD v souladu s novým nařízením Komise EU rozšířena o ukazatele formy podpory (účelová/institucionální) a o veřejné financování nadnárodně koordinovaného výzkumu a vývoje v evropském výzkumném prostoru (ukazatel GBARD-ERA1).

V roce 2013 podstoupila statistika GBARD metodickou revizi, při níž došlo k přesnějšímu zařazení některých rozpočtových položek v rámci jednotlivých socioekonomických cílů klasifikace NABS. Revize dat za celé období 2002 až 2011 byla dokončena v roce 2014. Dodatečně byla zpracována data za roky 2000 a 2001. Došlo i k částečné revizi dat GBARD-ERA1.

Údaje o státních rozpočtových výdajích na výzkum a vývoj jsou dostupné v časové řadě počínaje referenčním rokem 2000.