Finanční a lidské zdroje

 

Statistiky finančních a lidských zdrojů pro vědu, technologie a inovace se zabývají výdaji na výzkum a vývoj (VaV), podporou VaV z veřejných zdrojů, osobami zaměstnanými ve VaV, osobami s ukončeným terciárním vzděláním a vysokoškolskými studenty se zaměřením na přírodovědné a technické studijní obory.