Spotřeba paliv a energií v domácnostech


Rozdělení vybraných ukazatelů podle příjmových skupin
Přehled tabulek
Tab. 2 - 55. Rozdělení domácností podle způsobu zateplení domu a příjmových skupin Excel PDF
Tab. 2 - 56. Rozdělení domácností podle používaných paliv a příjmových skupin Excel PDF
Tab. 2 - 57. Rozdělení domácností podle spotřeb základních paliv a příjmových skupin Excel PDF
Tab. 2 - 58. Rozdělení domácností podle teploty a příjmových skupin Excel PDF
Tab. 2 - 59. Rozdělení domácností podle vybavenosti a příjmových skupin Excel PDF
Tab. 2 - 60. Rozdělení domácností podle energetické třídy lednic a příjmových skupin Excel PDF
Tab. 2 - 61. Rozdělení domácností podle využívání automobilů a příjmových skupin Excel PDF
Tab. 2 - 62. Rozdělení domácností podle finanční zátěže a příjmových skupin Excel PDF

Zveřejněno dne: 23.02.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.