Spotřeba paliv a energií v domácnostech


Spotřebiče v domácnostech a jejich základní charakteristiky

Přehled tabulek

Tab. 2 - 17. 1. Vybavenost domácností vybranými spotřebiči na elektřinu Excel PDF
Tab. 2 - 17. 2. Vybavenost domácností vybranými spotřebiči na elektřinu dle zařízení v % Excel PDF
Tab. 2 - 17. 3. Vybavenost domácností vybranými spotřebiči na elektřinu dle krajů v % Excel PDF
Tab. 2 - 18. 1. Vybavenost domácností vybranými spotřebiči na zemní plyn Excel PDF
Tab. 2 - 18. 2. Vybavenost domácností vybranými spotřebiči na zemní plyn dle zařízení v % Excel PDF
Tab. 2 - 18. 3. Vybavenost domácností vybranými spotřebiči na zemní plyn dle krajů v % Excel PDF
Tab. 2 - 19.1. Domácnosti vybavené chladničkou s mrazákem podle energetických tříd Excel PDF
Tab. 2 - 19. 2. Domácnosti vybavené chladničkou s mrazákem podle energetických tříd v % Excel PDF
Tab. 2 - 20. 1. Domácnosti vybavené vybranými spotřebiči podle energetických tříd Excel PDF
Tab. 2 - 20. 2. Domácnosti vybavené vybranými spotřebiči podle energetických tříd v % Excel PDF
Tab. 2 - 21. 1. Domácnosti vybavené automat. pračkami podle energetických tříd Excel PDF
Tab. 2 - 21. 2. Domácnosti vybavené automat. pračkami podle energetických tříd v % Excel PDF
Tab. 2 - 22. 1. Domácnosti vybavené televizory podle energetických tříd Excel PDF
Tab. 2 - 22. 2. Domácnosti vybavené televizory podle energetických tříd v % Excel PDF
Tab. 2 - 23. 1. Domácnosti vybavené chladničkou s mrazákem podle stáří Excel PDF
Tab. 2 - 23. 2. Domácnosti vybavené chladničkou s mrazákem podle stáří v % Excel PDF
Tab. 2 - 24. 1. Domácnosti vybavené vybranými spotřebiči podle stáří Excel PDF
Tab. 2 - 24. 2. Domácnosti vybavené vybranými spotřebiči podle stáří v % Excel PDF
Tab. 2 - 25. 1. Domácnosti vybavené automat. pračkami podle stáří Excel PDF
Tab. 2 - 25. 2. Domácnosti vybavené automat. pračkami podle stáří v % Excel PDF
Tab. 2 - 26. 1. Domácnosti vybavené televizory podle stáří Excel PDF
Tab. 2 - 26. 2. Domácnosti vybavené televizory podle stáří v % Excel PDF
Tab. 2 - 27. Vybavenost domácností chladničkami s mraz. a jejich charakteristiky Excel PDF
Tab. 2 - 28. Vybavenost domácností chladničkami a jejich charakteristiky Excel PDF
Tab. 2 - 29. Vybavenost domácností samost. mrazáky a jejich charakteristiky Excel PDF
Tab. 2 - 30. Vybavenost domácností automat. pračkami a jejich charakteristiky Excel PDF
Tab. 2 - 31. Vybavenost domácností sušičkami prádla a jejich charakteristiky Excel PDF
Tab. 2 - 32. Vybavenost domácností myčkami nádobí a jejich charakteristiky Excel PDF
Tab. 2 - 33. Vybavenost domácností televizory a jejich charakteristiky Excel PDF
Tab. 2 - 34. Vybavenost domácností PC (včetně NTB) a jejich charakteristiky Excel PDF
Tab. 2 - 35. Spotřeba základních spotřebičů v domácnostech Excel PDF

Zveřejněno dne: 23.02.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.