Spotřeba paliv a energií v domácnostech


Průměrné roční spotřeby a peněžní vydání

Přehled tabulek

Tab. 2 - 36. Roční spotřeba elektřiny v domácnostech (bez ohledu na účel užití) Excel PDF
Tab. 2 - 37. Roční spotřeba zemního plynu v domácnostech (bez ohledu na účel užití) Excel PDF
Tab. 2 - 38. Roční spotřeba propan-butanu v domácnostech (bez ohledu na účel užití) Excel PDF
Tab. 2 - 39. Roční spotřeba hnědého uhlí v domácnostech (bez ohledu na účel užití) Excel PDF
Tab. 2 - 40. Roční spotřeba černého uhlí v domácnostech (bez ohledu na účel užití) Excel PDF
Tab. 2 - 41. Roční spotřeba koksu v domácnostech (bez ohledu na účel užití) Excel PDF
Tab. 2 - 42. Roční spotřeba uhelných briket v domácnostech (bez ohledu na účel užití) Excel PDF
Tab. 2 - 43. Roční spotřeba dřevěných briket v domácnostech (bez ohledu na účel užití) Excel PDF
Tab. 2 - 44. Roční spotřeba dřevěných pelet v domácnostech (bez ohledu na účel užití) Excel PDF
Tab. 2 - 45. Roční spotřeba palivového dřeva v domácnostech (bez ohledu na účel užití) Excel PDF
Tab. 2 - 46. Roční spotřeba nakupovaného tepla v domácnostech (bez ohledu na účel užití) Excel PDF
Tab. 2 - 47. Struktura spotřeb (bez ohledu na účel užití) - průměrná roční spotřeba na domácnost Excel PDF
Tab. 2 - 48. 1. Struktura spotřeb v domácnostech (bez ohledu na účel užití) Excel PDF
Tab. 2 - 48. 2. Struktura spotřeb v domácnostech (bez ohledu na účel užití) dle druhu paliva a energie v % Excel PDF
Tab. 2 - 48. 3. Struktura spotřeb v domácnostech (bez ohledu na účel užití) dle krajů v % Excel PDF

Zveřejněno dne: 23.02.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.