Spotřeba paliv a energií v domácnostech


Základní údaje o spotřebě paliv za rok 2015 včetně mezinárodního srovnání
Přehled tabulek
Tab. 1 - 1. 1. Konečná spotřeba základních kategorií paliv v České republice Excel PDF
Tab. 1 - 1. 2. Konečná spotřeba základních kategorií paliv v České republice v % Excel PDF
Tab. 1 - 2. 1. Vývoj konečné spotřeby základních kategorií paliv v domácnostech Excel PDF
Tab. 1 - 2. 2. Vývoj konečné spotřeby základních kategorií paliv v domácnostech v % Excel PDF
Tab. 1 - 3. 1. Konečná spotřeba paliv a energií v domácnostech podle účelu užití Excel PDF
Tab. 1 - 3. 2. Konečná spotřeba paliv a energií v domácnostech podle účelu užití v % Excel PDF
Tab. 1 - 3. 3. Konečná spotřeba paliv a energií v domácnostech podle účelu užití, paliva a energie v % Excel PDF
Tab. 1 - 4. 1. Mezinárodní srovnání konečné spotřeby paliv a energií podle kategorií paliv Excel PDF
Tab. 1 - 4. 2. Mezinárodní srovnání konečné spotřeby paliv a energií podle kategorií paliv v % Excel PDF
Tab. 1 - 5. 1. Mezinárodní srovnání konečné spotřeby paliv a energií v domácnostech podle účelu Excel PDF
Tab. 1 - 5. 2. Mezinárodní srovnání konečné spotřeby paliv a energií v domácnostech podle účelu Excel PDF

Zveřejněno dne: 23.02.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.