Evropská statistika - informační, konzultační a poradenské služby

 

Český statistický úřad provozuje národní centrum pro podporu uživatelů při hledání a práci s evropskými statistickými informacemi pod názvem European Statistical Data Support - ESDS.

Centrum poskytuje následující služby:
 

  • Odpovědi na telefonické, e-mailové i písemné dotazy týkající se statistiky o Evropské unii, publikací a databází Eurostatu, metodiky zpracování dat, apod.
  • Konzultační a poradenská činnost - tj. blok aktivit zahrnující poskytování informací o dostupných údajích a službách, používané metodice, obsahu jednotlivých ukazatelů, nástrojích pro výběr dat, Evropském statistickém systému, statistickém programu Eurostatu, statistice v souvislosti s rozšířením EU, orientaci na webových stránkách Eurostatu a práci s nimi.
  • Výběry dat z databází Eurostatu (obecná databáze, Comext).
Veškeré informace, které lze najít ve výstupech ČSÚ a Eurostatu (v publikacích nebo na internetových stránkách), jsou k dispozici zdarma. Úhrada bude požadována pouze za službu spojenou s přípravou rozsáhlejších výstupů „na míru" (viz Ceník).

Kontakty:
Prosíme zájemce o evropská statistická data, aby své dotazy zasílali pouze na níže uvedené kontakty a ne do jiných oddělení ČSÚ. Urychlí tím dobu, za kterou bude jejich dotaz vyřízen a zároveň nebude docházet ke zbytečnému a neúčelnému zatěžování zaměstnanců i počítačové sítě ČSÚ .

Telefon: 274 052 757, 274 052 347

E-mail: esds@czso.cz

Úřední hodiny - Informační servis

Žádost o informace – evropská statistika


Aktuální informace o možnostech získávání evropských dat naleznete na webových stránkách ČSÚ v rubrice Evropská data.

Český statistický úřad poskytuje informační služby podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění.
Systém poskytování statistických informací odpovídá zásadám a požadavkům zákona č. 365/2000 Sb. v platném znění.