Ústřední statistická knihovna

 

Na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření se omezuje rozsah úředních hodin pro veřejnost na pondělí a středu od 8:00 do 13:00 hodin.

Vzhledem k současné situaci kontaktujte prosím informační služby, ústřední statistickou knihovnu, prodejnu i SafeCentrum přednostně prostřednictvím níže uvedených e-mailových či telefonických kontaktů. Máte-li zájem o osobní schůzku, sjednejte si ji prosím předem.

 

Knihovna ČSÚ, zcela zatopená v srpnu 2002 v Karlíně, zahájila po částečné obnově svých fondů 3. 5. 2004 znovu provoz pro veřejnost v nové budově ČSÚ na Skalce. Najdete nás v přízemí, vpravo od vstupu.

Pro uživatele knihovny je zde k dispozici prostorný výpůjční sál s volným výběrem základních statistických publikací a 7 stolky s počítači s přístupem na internet. Ke studiu našich publikací slouží připojená velká studovna. V původní knihovně byly zcela zničeny i lístkové katalogy knihovny. Veškeré informace o našich publikacích mohou nyní uživatelé najít v on-line katalogu. Používáme automatizovaný knihovní systém Clavius. Jeho součástí je také výpůjční systém pro evidenci čtenářů (vystavení průkazu) i výpůjček.

Knižní fond Ústřední statistické knihovny je samozřejmě menší než původní, budovaný přes 200 let. Vodou a plísní bylo zničeno na 140 tisíc svazků. Ihned po povodních byly zahájeny práce na částečné obnově fondu, a to hlavně formou sbírek z nezatopených prostor ČSÚ a velkorysých darů od institucí českých i zahraničních. Zahraniční statistické úřady, se kterými naše knihovna vyměňuje publikace desítky let, přispěly často celými komplety svých ročenek a dalších statistických publikací. Publikace knihovně darovala i řada soukromých osob.
Obnova naší knihovny bude pokračovat po mnoho dalších let. Přesto doufáme, že většinu požadavků uživatelů bude možno uspokojit již nyní. Omezeno je absenční půjčování. Většinu publikací má knihovna nyní v 1 výtisku, proto jsou k dispozici pouze do studovny.
Pracovnice knihovny zajišťují i požadované reprografické služby.
Ceny placených služeb ÚSK pro externí uživatele včetně reprografických jsou součástí Ceníku informačních služeb a produktů ČSÚ.

Knihovní řád ÚSK

KATALOG KNIHOVNY ON-LINE
Uživatelé on-line katalogu Ústřední statistické knihovny mají nově k dispozici možnost rezervovat si vyhledané publikace. Po vyhledání požadované knihy a otevření katalogizačního lístku se objeví nabídka „Rezervuj“. Aktivováním tohoto tlačítka se nabídne „Vytvoření rezervace na titul“. Zde je nutno vyplnit číslo čtenářského průkazu ve tvaru 7 milionů + číslo na průkazce, např. 7000134 v případě čtenářského průkazu 134 a PIN, které tvoří datum narození čtenáře, např. čtenář narozen 25.8.1930 má PIN 300825. Po označení tlačítka „Odešli“ se objeví „Potvrzení rezervace“.
Pracovnice knihovny rezervaci přijmou, publikace vyhledají a ozvou se telefonicky nebo e-mailem, že je zakázka připravena. Současně domluví s uživatelem termín jeho návštěvy knihovny.


Výpůjční doba knihovny:

Po
Út
St
Čt
8.00 - 17.00
9.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 17.00
9.00 - 12.00 13.00 - 15.00
9.00 - 12.00

Požadavky zasílejte na adresu: knihovna@czso.cz

Výstavky novinek z fondu knihovny se konají vždy první středu v měsíci od 8.00 do 17.00 hod.

Kontakty:

Na padesátém 81
100 82 Praha 10

tel.: 274 052 361
e-mail: knihovna@czso.cz
e-mail: lenka.rihova@czso.cz