Ústřední statistická knihovna

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - OMEZENÍ PROVOZU KNIHOVNY

Vážení uživatelé,
v období od 16. ledna do 30. června 2023 budou z technických důvodů omezeny služby Ústřední statistické knihovny.
Knihovna bude fungovat ve standardních úředních hodinách, ale studovna bude zcela uzavřena. Z toho důvodu Vás prosíme o objednání publikací a nahlášení termínu Vaší návštěvy alespoň jeden den předem. Kontaktuje prosím naše pracovníky na telefonu 274 052 361 nebo e-mailu knihovna@czso.cz.
Děkujeme Vám za pochopení.

E-mail:
infoservis@czso.cz
knihovna@czso.cz
prodejna@czso.cz
safecentrum@czso.cz

Telefon: 274 056 789


Knihovna ČSÚ, od roku 1948 sídlící v Karlíně, byla v srpnu 2002 zcela zatopena. Po částečné obnově svých fondů opětovně zahájila provoz pro veřejnost 3. 5. 2004 v nové budově ČSÚ na Skalce. Knihovnu najdete v přízemí, vpravo od vstupu do budovy.

Pro uživatele knihovny je  k dispozici  základní výběr statistických publikací a periodik české i zahraniční provenience a čtyři stolky s počítači a  přístupem na internet.  Veškeré informace o našich publikacích mohou uživatelé najít v on-line katalogu. Knihovna používá automatizovaný knihovní systém Clavius, jehož součástí je také výpůjční systém pro evidenci čtenářů i výpůjček. Většinu publikací má knihovna po jednom výtisku, proto se půjčují pouze prezenčně. Čtenář může použít vlastní fotoaparát či scan, případně může požádat o pořízení kopie za úhradu dle platného Ceníku informačních služeb a produktů ČSÚ.

Knihovní fond Ústřední statistické knihovny byl budován více než 150 let. Povodněmi v roce 2002 bylo vodou a plísní zničeno cca 140 tisíc svazků.  Ihned po povodních byly zahájeny práce na částečné obnově fondu, a to hlavně formou sbírek z nezatopených prostor ČSÚ a velkorysých darů od institucí českých i zahraničních. Zahraniční statistické úřady, se kterými ÚSK vyměňuje publikace desítky let, přispěly často celými komplety svých ročenek a dalších statistických publikací. Knihovnu významně obohatily i dary soukromých osob. Obnova knihovního fondu pokračuje i nadále, přesto  je dnešní knihovní fond stále ještě menší než ten původní před povodní v roce 2002.


Knihovní řád ÚSK


KATALOG KNIHOVNY ON-LINE

V on-line katalogu si čtenář může ověřit, zda má knihovna požadovaný titul k dispozici.
Pro jeho rezervaci můžete využít e-mail: knihovna@czso.cz

Osobní návštěvu si prosím sjednejte minimálně jeden den předem na adrese: knihovna@czso.cz


Výpůjční doba knihovny:

Po
Út
St
Čt
8.00 - 17.00
9.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 17.00
9.00 - 12.00 13.00 - 15.00
9.00 - 12.00 

Kontakty:

Na padesátém 81
100 82 Praha 10

tel.: 274 052 361
e-mail: knihovna@czso.cz