Georeporty API

 

Pro koho je tato služba určena:

 • pro uživatele, kteří potřebují získat údaje za území odlišné od tradičních administrativních nebo statistických územních jednotek;
 • pro uživatele, kteří potřebují získat přesnější údaje ve větším územním detailu než za kilometrové čtvercové buňky (gridy), s nimiž pracuje veřejně dostupná aplikace Statistické georeporty;
 • pro uživatele, kteří chtějí georeporty využívat častěji a mají kapacity vybudovat si nad API uživatelské (prezentační) rozhraní, případně mohou API integrovat do již existujících informačních systémů.
Jaké funkce tato služba nabízí:
 • vymezení území v mapě pomocí geometrie polygonu;
 • výběr zobrazovaného tématu (datové sady);
 • agregaci na podkladě mikroagregovaných dat na úrovni adresních bodů;
 • získání agregovaných statistických dat za vymezené území formou georeportu ve formátu HTML či PDF nebo formou strukturované tabulky ve formátu CSV.
Co je potřeba pro získání přístupu k této službě:
 • vyplnit žádost o poskytnutí přístupu ke službě Georeporty API;
 • doložit komerční systémový (serverový) certifikát vydaný českou certifikační autoritou;
 • podepsat s ČSÚ smlouvu o poskytnutí přístupu ke službě Georeporty API;

Kontakty:

Informační linka pro získání přístupu:
tel.: 274 056 789
e-mail: georeporty@czso.cz

Technická podpora:
tel.: 466 743 462
e-mail: gis_podpora@czso.cz

 • Související dokumenty:

 • Žádost o poskytnutí přístupu ke službě Georeporty API
 • Seznam témat a kódů pro volání služby Georeporty API