Poskytování údajů z RES

 

Údaje o ekonomickém subjektu uvedené v §20 odst. 3 písm. a) až j) zákona č.89/1995 Sb., o státní statistické službě jsou veřejné a je možno je poskytnout každému, kdo o to požádá.

Uživatelům, kteří potřebují informace z Registru ekonomických subjektů ČR (RES), nabízíme možnost objednat si kompletní databázi nebo výběr z této databáze podle vlastního specifického požadavku včetně vyhledávání konkrétní firmy podle IČO nebo názvu.

Hlediska výběru je možno zadat podle okruhu atributů informační věty RES.

Kompletní RES je distribuován jako produkt RES-MS, který obsahuje databázi, číselníky a prohlížeč pro komfortní práci s databází. Je distribuován na DVD. Aktualizovaná verze registru je k dispozici v měsíční periodicitě.