Kraje České republiky - 2017

 
Kód: 320201-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Jiří Halásek
E-mail: jiri.halasek@czso.cz

Všechna data publikace (1,1 MB) Excel
Úvod Word PDF
Metodické vysvětlivky Word PDF

Časové řady za vybraný kraj
Zvolte NUTS3

 

Vybráno: Hlavní město Praha

 

Mezikrajské srovnání (NUTS3)

Území, sídelní struktura Odkaz [nové okno]
Životní prostředí Odkaz [nové okno]
Obyvatelstvo Odkaz [nové okno]
Cizinci Odkaz [nové okno]
Makroekonomické ukazatele Odkaz [nové okno]
Finanční hospodaření Odkaz [nové okno]
Zaměstnanost a nezaměstnanost (VŠPS) Odkaz [nové okno]
Nezaměstnanost (MPSV) Odkaz [nové okno]
Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví Odkaz [nové okno]
Zaměstnanci a mzdy (ze čtvrtletních zjišťování) Odkaz [nové okno]
Průměrné hrubé měsíční mzdy a medián měsíčních hrubých mezd (podle strukturální statistiky) Odkaz [nové okno]
Organizační statistika Odkaz [nové okno]
Zemědělství - rostlinná výroba, spotřeba hnojiv Odkaz [nové okno]
Zemědělství - živočišná výroba Odkaz [nové okno]
Lesnictví Odkaz [nové okno]
Stavebnictví Odkaz [nové okno]
Bytová výstavba Odkaz [nové okno]
Cestovní ruch Odkaz [nové okno]
Informační technologie Odkaz [nové okno]
Věda a výzkum Odkaz [nové okno]
Vzdělávání Odkaz [nové okno]
Zdravotnictví, pracovní neschopnost Odkaz [nové okno]
Sociální dávky a důchody Odkaz [nové okno]
Zařízení sociálních služeb Odkaz [nové okno]
Kultura Odkaz [nové okno]
Kriminalita, nehody, požáry Odkaz [nové okno]
Volby Odkaz [nové okno]

Srovnání regionů soudržnosti (NUTS2)
Obyvatelstvo Odkaz [nové okno]
Makroekonomické ukazatele Odkaz [nové okno]
Zaměstnanost a nezaměstnanost (VŠPS) Odkaz [nové okno]

 

Archiv:
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2017  |  2016
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2013  |  2012
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
  • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.01.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.