Kraje České republiky - 2010

 
Kód: e-1304-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Iva Aimová
E-mail: iva.aimova@czso.cz

Celá publikace ke stažení (20,0 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
STŘEDOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
KARLOVARSKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
LIBERECKÝ KRAJ
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
VYSOČINA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Vybrané ukazatele za kraje Excel PDF
Vybrané ukazatele za oblasti Excel PDF

GRAFICKÁ PŘÍLOHA
Mapa 1 Vývoz na 1 obyvatele a struktura podle teritorií vývozu v roce 2010 JPG
Mapa 2 Živnostníci na 1 000 obyvatel v roce 2010 a vznik a zánik ekonomických subjektů od roku 2008 JPG
Mapa 3 Voda vyrobená pitná na 1 obyvatele a voda fakturovaná pitná, z vodovodů pro veřejnou potřebu v roce 2010 JPG
Mapa 4 Vypouštěné odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu na 1 obyvatele a podíl čištěných odpadních vod v roce 2010 JPG
Mapa 5 Strukturální šetření v zemědělství 2010 - pracující v zemědělství celkem JPG
Mapa 6 Podíl osevních ploch řepky k 31.5.2010 a vývoj sklizně řepky v letech 2007 - 2010 JPG
Mapa 7 Počet hospitalizovaných na 1 000 obyvatel v roce 2010 a vývoj průměrné doby hospitalizace od roku 2007 JPG
Mapa 8 Dávky nemocenského pojištění na 1 obyvatele a jejich struktura v roce 2010 JPG
Mapa 8 Dávky státní sociální podpory na 1 obyvatele a jejich struktura v roce 2010 JPG
Archiv:
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.