Kraje České republiky - 2014

 
Kód: 320201-15
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Iva Aimová
E-mail: iva.aimova@czso.cz

Úvod Word PDF

Časové řady za vybraný kraj
Zvolte NUTS3

 

Vybráno: Hlavní město Praha

 

Mezikrajské srovnání (NUTS3)

Území, sídelní struktura Odkaz [nové okno]
Životní prostředí Odkaz [nové okno]
Obyvatelstvo Odkaz [nové okno]
Cizinci Odkaz [nové okno]
Makroekonomické ukazatele Odkaz [nové okno]
Finanční hospodaření Odkaz [nové okno]
Zaměstnanost a nezaměstnanost (VŠPS) Odkaz [nové okno]
Nezaměstnanost (MPSV) Odkaz [nové okno]
Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví Odkaz [nové okno]
Zaměstnanci a mzdy (ze čtvrtletních zjišťování) Odkaz [nové okno]
Průměrné hrubé měsíční mzdy a medián měsíčních hrubých mezd (podle strukturální statistiky) Odkaz [nové okno]
Organizační statistika Odkaz [nové okno]
Zemědělství - rostlinná výroba, spotřeba hnojiv Odkaz [nové okno]
Zemědělství - živočišná výroba Odkaz [nové okno]
Lesnictví Odkaz [nové okno]
Stavebnictví Odkaz [nové okno]
Bytová výstavba Odkaz [nové okno]
Cestovní ruch Odkaz [nové okno]
Informační společnost Odkaz [nové okno]
Věda a výzkum Odkaz [nové okno]
Vzdělávání Odkaz [nové okno]
Zdravotnictví, pracovní neschopnost Odkaz [nové okno]
Sociální dávky a důchody Odkaz [nové okno]
Sociální služby poskytované v zařízeních sociální péče Odkaz [nové okno]
Kultura Odkaz [nové okno]
Kriminalita, nehody, požáry Odkaz [nové okno]
Volební účast Odkaz [nové okno]

Srovnání regionů soudržnosti (NUTS2)
Obyvatelstvo Odkaz [nové okno]
Makroekonomické ukazatele Odkaz [nové okno]
Zaměstnanost a nezaměstnanost (VŠPS) Odkaz [nové okno]

 

Metodické vysvětlivky Word PDF

Mapy a kartogramy
Geografická mapa ČR PDF JPG
Kraje a okresy ČR k 1.1.2015 PDF JPG
Počet obyvatel na 1 km2 ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností PDF JPG
Archiv:
  • rok 2019  |  2018
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2017  |  2016
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2013  |  2012
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
  • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.01.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.